Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
zip
875KB

                                                 Digitalni alat H5P kao podrška vrednovanju

Polaznici će naučiti kako koristiti digitalni alat H5P i primjenjivati ga u vrednovanju za učenje i vrednovanju kao učenje. U njemu će naučiti izrađivati interaktivne sadržaje primjenjive u nastavnim aktivnostima u kojima se provodi vrednovanje učenika. Digitalni alat H5P je u potpunosti besplatan, što ga čini jedinstvenim alatom u odnosu na mogućnosti, upotrebu i dijeljenje. U stvaranju digitalnih interaktivnih sadržaja moguće je koristiti više od 17.000 mrežnih stranica i njihovih resursa, ugradivih u H5P digitalni i interaktivni uradak. Za hrvatski obrazovni sustav je zanimljivo kako je integriran u platformu Loomen. Na taj je način dostupan svim odgojno-obrazovnim učiteljima koji e-tečajeve koriste u hibridnom modelu poučavanja. U uvodnome dijelu radionice predavačice će predstaviti i objasniti digitalni alat H5P. Prikazat će ogledne primjere aktivnosti za vrednovanje izrađene pomoću ovog alata. U nastavku slijedi registracija polaznika u alat H5P te grupni rad sa zadatkom izrade sadržaja za vrednovanje kao učenje i/ili vrednovanje za učenje, prema zadanim smjernicama. Sudionici će svoj napredak pratiti listom za procjenu temeljem koje će i voditeljice imati uvid u rad sudionika. Po završetku izrade interaktivnog sadržaja sudionici će predstaviti svoje grupne uratke, demonstrirati ih i odgovarati na pitanja ostalih sudionika radionice. Na kraju slijedi evaluacija radionice.

Autor(i):

Nataša Ljubić Klemše; I. osnovna škola Bjelovar

Nataša Ljubić Klemše, magistra, učiteljica savjetnica, eTwinning ambasadorica, članica Mentorskog tima u eksperimentalnom programu „Škola za život”, učiteljica razredne nastave, koordinatorica međunarodnih projekata u I. osnovnoj školi Bjelovar, autorica i voditeljica usavršavanja učitelja na nacionalnoj i internacionalnoj razini, urednica „Bjelovarskog učitelja” - stručnog časopisa ogranka HPKZ Bjelovar, aktivna korisnica IKT-a u profesionalnom i osobnom radu.

Helena Gustović Ljubić; I. osnovna škola Bjelovar

Radi kao učiteljica engleskog jezika u I. osnovnoj školi Bjelovar. Aktivno je uključena u eTwinning aktivnosti i pripremu Erasmus+ projekata. Voditeljica je Erasmus+ tima u svojoj školi. Međunarodni je koordinator Erasmus+ projekta „Bits and Pieces of Culture“ te sudjeluje još u jednom Erasmus+ projektu koji se provodi u njezinoj školi. U svojoj školi je uspješno provela CARNet-ov projekt ATS2020, a svoj rad je izlagala na završnoj konferenciji tog projekta 2018. u Briselu. Surađuje s izdavačkim kućama u izradi dodatnih i digitalnih materijala za nastavu engleskog jezika. U svojem radu ističe se u primjeni novih obrazovnih tehnologija u nastavi te načinima njihove implementacije u sve nastavne i izvannastavne oblike nastave. Redovito se stručno usavršava u Hrvatskoj i inozemstvu. Sve aktivnosti i postignuća te ishode redovito prezentira u svojoj radnoj sredini, ali i široj obrazovnoj zajednici. Posljednje tri godine sudjelovala je na CARNetovim korisničkim konferencijama kao predavač (Interaktivna izlaganja: English Learning Friends, WebQuest kao podloga za razvoj generičkih kompetencija i Teach Meet: Bits and Pieces of Culture).

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Osnovna znanja uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije

Procjena razine predznanja: Srednja

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC