Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
39.6MB

                                                 Loomenom kroz kazalište

Ogledni sat Loomenom kroz kazalište prikazuje pristup spomenutom mediju preko e-kolegija. Pokrivat će područje medijske kulture unutar nastavnog predmeta Hrvatski jezik (ili domena: Kultura i mediji). Polaznicima će biti prezentiran primjer rada na temi upoznavanja s kazališnim izražajnim sredstvima i razumijevanje nastajanja kazališne predstave. Ovim načinom rada ćemo osuvremeniti pristup kazalištu i razumijevanju kazališta, potaknuti na rad na temi kazalište i samostalno osmisliti pripremu na Loomenu za aktivnosti s učenicima prije i nakon odgledane predstave. Nakon evaluacije izvođač će znati jesu li željeni ishodi postignuti.

Autor(i):

Martina Trešćec Godek; Osnova škola "Đuro Ester" Koprivnica

Martina Trešćec Godek, rođena 7. listopada 1986. u Koprivnici, Republika Hrvatska. Osnovnu školu i gimnaziju „Fran Galović“ završila je u Koprivnici. Preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Diplomski studij kroatistike završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po struci je magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i dramski pedagog. Radi kao učiteljica Hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi „Đuro Ester“ Koprivnica i dramski pedagog u Ludens teatru Koprivnica. Član je školskog tima za e-Škole, redovito se usavršava na stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje, Županijskim stručnim vijećima i na školskim aktivima Hrvatskoga jezika. Uključena je u edukaciju Škole za život putem Loomena. Dodatno se obrazovala na području medijske kulture (posebno kazališta i filma). Završila je Školu medijske kulture( radionica za dokumentarni film, voditelj Petar Krelja; radionica za igrani film, voditelj Zoran Tadić; drugi stupanj medijske teorije, voditelji: Ante Peterlić, Hrvoje Turković, Krešimir Mikić,... ,specijalizirana radionica za glumu, voditelj Leon Lučev); dramske radionice: Osnove dramske pedagogije, Dramske tehnike, Improvizacija, Plesna radionica, Igrajmo priče, Dramske metode za građanski odgoj, Režija amaterske predstave i Osnove dramskog pisma. Sudjeluje kao voditeljica na Županijskom stručnom vijeću za izvannastavne aktivnosti, a primjere dobre prakse rado dijeli s kolegama. Članica je Hrvatskog centra za dramski odgoj, ogranak Zagreb.

Saša Špoljarić; Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica

Rođen 7. studenog 1982. god. u Varaždinu, Republika Hrvatska. Osnovnu školu pohađao u Svetom Đurđu, a srednjoškolsko obrazovanje završio je 2001. godine u Gimnaziji Varaždin. Iste godine upisao je Katehetski institut Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Radi u OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica kao vjeroučitelj razredne i predmetne nastave. Od 2008. godine posjeduje Europsku računalnu diplomu ECDL Start i samostalno uređuje web stranicu škole, nastavno područje katolički vjeronauk. Koristi e-Dnevnik. Koordinator je pilot projekta e-Škole. Redovito se usavršava na stručnim skupovima za vjeroučitelje koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za odgoj i obrazovanje i Katehetski ured Varaždinske biskupije, Varaždinska biskupija te često sudjeluje i u radu županijskog stručnog vijeća iz katoličkog vjeronauka (predavanja, radionice, primjeri dobre prakse) i u radu školskog aktiva razredne i predmetne nastave. Od 2016. godine je učitelj mentor, a od 2019. godine je savjetnik za katolički vjeronauk za Varaždinsku biskupiju. Usavršava se i na području informatičke pismenosti u okviru projekta Informacijsko-komunikacijska tehnologija u obrazovanju ICT Edu koji je organizirala Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje. Uključen je u sve oblike edukacija koje su organizirane u pilot projektu e-Škole i izrađuje digitalne materijale za katolički vjeronauk 1. i 5. razreda za potrebe Škole za život. Redovito koristi Office 365 alate, digitalne materijale i Loomen u nastavi katoličkog vjeronauka i za potrebe rada s učenicima kao razrednik. Većinu stečenog znanja nastoji primijeniti na poučavanje učenika, na pomoć kolegama i na vlastito učenje.

Mihael Kivač; Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica

Rođen 16. rujna 1981. u Koprivnici, Republika Hrvatska. Završio je Osnovnu glazbenu školu pri OŠ "Đuro Ester» u Koprivnici (instrument saksofon). Godine 1994. upisao je 1. pripravni u srednjoj glazbenoj školi u Varaždinu smjer glazbenik-teoretičar. Godine 1996. Upisao je srednju glazbenu u Varaždinu smjer glazbenik-teoretičar. Godine 2000. upisao je studij glazbene kulture na Pedagoškom fakultetu (sadašnja Umjetnička akademija) u Osijeku. Diplomirao je 2006 godine u klasi prof. Marka Ruždjaka i time sam stekao zanimanje prof. Glazbene kulture. Od godine 2004.do 2006. zaposlen u OGŠ pri OŠ «Đuro Ester» kasnije OGŠ «Fortunat Pintarić». Od 2006. godine zaposlen u OŠ "Đuro Ester". Zainteresiran za digitalne sadržaje u nastavi i za online učenje. Vješto vlada alatima Microsoft Office™ (Word™, Excel™ i PowerPoint™), ima osnovno znanje o programima grafičkog oblikovanja (Adobe Illustrator™, PhotoShop™), Vješto vlada DAW(digital audio workstation) sučeljem. Vješto vlada obradom audio materijala. Sudjeluje na gotovo svim edukacijama u organizaciji e-Škole i član je tima za e-Škole i raznih projekata.

Ciljana skupina polaznika: Nastavnici Hrvatskog jezika i svi oni koji su u doticaju s temama medijske kulture(učitelji razredne i predmetne nastave)

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC