Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
9.2MB

                                                 Napoleon - Heroj ili tiranin?

Na oglednom satu želimo prezentirati primjer multidisciplinarnog pristupa u obradi povijesnih sadržaja. Nastavni sat prati jednu od najvažnijih povijesnih ličnosti novog doba, Napoleona I, a priča o Napoleonovom usponu na vlast te njegovim osvajačkim ratovima ispričana je na na način koji potiče što veću aktivnost sudionika. Kako je navedena nastavna jedinica izrazito zasićena nastavnim sadržajima te time jednako zahtjevna za predavača i učenike, imajući na umu važnost ove povijesne epohe i njenu uvijek prisutnu aktualnost upotrijebili smo tri digitalna alata (Tripline, HSTRY i Libar) koji će potaknuti veći angažman sudionika te ujedno potaknuti kritičko vrednovanje Napoleonove vladavine te uočavanje uzročno-posljedičnih veza između ključnih događaja. Predloženi koncept oglednog sata omogućava promišljanje izvan okvira povijesti kao nastavnog predmeta, te navedenu nastavnu jedinicu koja je uistinu prepuna sjajnih povijesnih ličnosti, neustrašivih generala, teških poraza i veličanstvenih pobjeda te čini još atraktivnijom i edukativnijom. Smatramo da se povijest najkvalitetnije uči kada je pristup poučavanju multidisciplinaran. U našem nastavnom satu polaznici će promatrati razdoblje Napoleona I. kroz političku, zakonodavnu i društveno-ekonomsku prizmu.

Autor(i):

Mirna Kovačić; Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica

Mirna Kovačić rođena je 1983. u Koprivnici. Pohađala je OŠ „Đuro Ester“ i Gimnaziju „Fran Galović“ u Koprivnici. 2011. diplomirala je geografiju i povijest na Prirodoslovno matematičkom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2009. godine studijski je boravila na Ruskom državnom sveučilištu „Lomonosov“ u Moskvi na Odsjeku za modernu povijest. Nakon završetka studija radi u dvije zagrebačke škole, OŠ „A.B. Šimić“ (2012.-2013.) i OŠ „Stenjevec“(2013.), nakon toga paralelno u SŠ Kutina i OŠ Đakovački Selci (2013.-2014.) kao nastavnica geografije i povijesti. 2014. godine zapošljava se u OŠ „Đuro Ester“ u Koprivnici gdje radi i danas. Voditeljica je geografske skupine „Volim geografiju“ i povijesne skupine „Povijest za budućnost“ koja se bavi dramatizacijom odabranih povijesnih događaja. Radi sa skupinom darovitih učenika, a sudjelujući u školskim projektima potiče razvoj građanskih i digitalnih kompetencija, te financijske pismenosti. Školski je Erasmus koordinator. Sudionica je nekolicine međunarodnih projekata, sudionica i predavačica na brojnim stručnim skupovima i seminarima, na temu Holokausta, ljudskih prava te građanskih odgoja. Ocjenjivačica je projektnih prijedloga kulturnih programa u gradu Koprivnici, recenzentica nastavnih materijala iz povijesti u Eksperimentalnoj provedbi novog kurikuluma, izrađuje digitalne materijale uključujući i nagrađeni DOS o Napoleonu Bonaparteu.

Ivan Piskač; Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica

Ivan Piskač rođen je 1987. godine u Koprivnici. 2010. godine završava studij na PMF-MO i stječe zvanje magistra edukacije matematike i informatike. Od rujna 2010. godine zaposlen je u OŠ "Đuro Ester" u Koprivnici na radnom mjestu nastavnika matematike, a od 2013. godine i kao administrator eDnevnika. Tijekom svog rada sudjelovao je u nekoliko projekata, među ostalim i u projektu ATS2020, prekograničnom projektu EduTech, projektu Znanje kao dar (rad s darovitim učenicima) i K1 Erasmus+ projektu Going the extra mile. Aktivni je korisnik eTwinning platforme. U radu često koristi digitalne alate u svrhu osuvremenjivanja i podizanje kvalitete nastave, te se redovito usavršava na tom području.

Ciljana skupina polaznika: Ciljana skupina su učitelji i nastavnici povijesti. Nastavni sat je također namijenjen nastavnicima koji provode ili razmišljaju o integriranoj nastavi, te učiteljima i nastavnicima koje zanima na koji način je u ovoj temi moguće ostvariti korelaciju između povijesti, geografije, matematike, likovne i glazbene kulture, te građanskog odgoja i obrazovanja.

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC