Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
4.3MB

                                                 Digitalni koraci kroz webučionicu

Prikaz kako se unutar 2.razreda osnovne škole formirala skupina učenika jednog razreda koja je savladavala osnove informatičke pismenosti koristeći besplatne alate Googla. Ogledni sat naslanja se na didaktičku teoriju rada s jednim računalom unutar učionice (tranzicija računala iz oruđa koje koriste učitelji u oruđe kojim učitelji poučavaju i izrađuju digitalni sadržaj koji zatim koriste učenici) U oglednom satu će biti prikazani oblici koji su korišteni među učenicima (9 godina), te kako se za učenike izrađivao polugotov proizvod (interaktivni) koji je potaknuo učenike da ga nadalje sami ispunjavaju, nadopunjavaju, koriste, uvježbavaju ili stvaraju novi (na osnovi matrice) interaktivni digitalni sadržaj. Prikazane će biti četiri nastavne teme razredne nastave i koje sve metode, postupci i koji ishodi (iščitavajući kurikulum IKTa 2019.) su ostvareni. Svaki od alata bit će prikazan kroz prizmu razredne nastave i škole koja nije u eksperimentalnom programu Škole za život, ali ipak ostvaruje sve ishode kurikuluma IKTa kao međupredmetne teme. Sudionici će se i sami okušati u preoblikovanju materijala i izradi novog digitalnog materijala pažljivo vođeni na isti način kao i učenici 2.razreda korak po korak, uz upućivanje, uočavanja i samorefleksiju na kraju ostvarenih elemenata sata. U oglednom satu bit će prikazana i zbirka sadržaja koju su izradili učenici uz pomoć jednog školskog računala i pametne ploče. Prikazano će biti kako sadržaje koji su izrađeni za jedan razred uz pomoć društvenih mreža na isti način koriste, preoblikuju i ostali učenici u Republici Hrvatskoj (a i šire).

Autor(i):

Sandra Vuk; Osnovna škola Sveta Nedelja

Učitelj savjetnik u Osnovnoj školi Sveta Nedelja. Pionir u korištenju informacijsko komunikacijske tehnologije. Sudionik više puta Carnetove korisničke konferencije kao predavač, sudionik Webfestivala i događanja kao što je bio TeachMeet. Od 2011.godine na društvenoj mreži prikazuje digitalne novitete u Grupi Alati u nastavi koja broji 10 000 sudionika. O postignućima koje postiže s učenicima redovito piše kolumnu na Školskom portalu već 4 godine detaljno opisujući novitete koje uvodi u rad, kao i vlastita promišljanja o prosvjetnim temama. https://www.skolskiportal.hr/kolumne/dnevnik-jednog-odrastanja Više od 20 godina aktivno je bila mentor studentima Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, kao i sustručnjak prilikom polaganja stručnih ispita.

Ciljana skupina polaznika: Svi predmetni i međupredmet IKT u razrednoj nastavi

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC