Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
10.2MB

                                                 Kreat-3D-print

3D tehnologije počinju se sve više koristiti u osnovnom školama kao priprema za dodatni razvoj kompetencija i vještina potrebnih u srednjim strukovnim školama, a i kasnije za tržište rada. 3D tehnologije i ispisi omogućuju izravno stvaranje nekog objekta dodavanjem sloja na sloj materijala, Svim tehnologijama 3D ispisa je zajedničko što se sastoji od tri procesa: 3D modeliranje, 3D ispis i završna obrada. Korištenjem 3D printera u nastavi čini nastavu dinamičnijom, zanimljivijom, te pred učenike postavlja izazove vizualizacije i predočavanja nekog objekta u određenom programu, a zatim u konačnici ispis finalnog objekta na 3 printeru. Koristit će se ULTIMAKER 2+ pisač Cilj radionice je upoznati sudionike s osnovama besplatnog softwarea za 3D modeliranje, kao i s osnovama pripremanja 3D modela za ispis na 3D printeru. Na kraju radionice sudionicima će biti isprintani 3D modeli. Koristit će se ULTIMAKER 2+ pisač.

Autor(i):

Goran Jenić; Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

Goran Jenić stručni je suradnik pedagog u Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice. Vodi izvannastavnu aktivnost Mladi robotičari te uživa u radu s učenicima koristeći nove tehnologije, poput 3D printera, robota. Voli kreativan rad te kod učenika potiče inovativnost i kreativnost.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Osnove korištenja računala.

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC