Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
65.4MB

                                                 Od pećine do samoodržive pametne kuće

Stjecanjem novih vještina i znanja omogućiti razumijevanje i primjenu novih materijala u odnosu na materijale koji su se koristili kroz povijest. Razumijevanje potrebe uporabe obnovljivih izvora energije i primjenu materijala koje je moguće nakon njegova isteka roka reciklirati i ponovno koristiti. Samoodrživi razvoj. Racionalno korištenje materijala kroz pravilna mjerenja. Razvijati divergentno mišljenje i primjenu različitih materijala, te primjena tehničko – tehnoloških spoznaja.

Autor(i):

Renata Bradvica; Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Vukovar

Renata Bradvica rođena je 24. lipnja 1963. godine u Osijeku. Diplomirala je 1986. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice proizvodno - tehničkog obrazovanja. Nakon završetka studija zapošljava se u Osnovnoj školi braća Ribar u Vukovaru. Sudjelovala je i na školskim, županijskim i državnim natjecanju iz tehničke kulture. Stalna je zaposlenica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Vukovaru na radnom mjestu nastavnice tehničke kulture. Radu škole doprinosi angažiranošću u različitim projektima i radionicama. Aktivna je u promicanju novih ideja i tehnologija te je uključena u projekt eksperimentalne organizacije nastave i e-škole. Članica je županijskog povjerenstva natjecanja iz tehničke kulture i redovito sudjeluje na županijskim i školskim natjecanjima, članica je državnog povjerenstava za natjecanje iz informatike.Aktivno sudjelovala na CARNetovoj korisničkoj konferenciji kao autor rada Igramo se u prostoru.

Ivana Mažar Marušić; Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Vukovar

Ivana Mažar Marušić rođena je 1981.godine u Vukovaru. Treći razred osnovne škole završava u Vukovaru, a zbog ratnih razaranja grada u Domovinskom ratu školovanje nastavlja u Zagrebu gdje završava drugi razred srednje škole X. gimnazije „Ivan Supek“. Godine 1998. vraća se u Vukovar te srednju školu završava u vukovarskoj gimnaziji i upisuje Odjel za matematiku u Osijeku na kojem stječe zvanje profesorice matematike i informatike. Od 2007. godine zaposlena je u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru gdje radi kao nastavnica matematike i voditeljica je projektnog tima e-škole. Tijekom rada redovito se stručno usavršava, održava predavanja i sudjeluje u različitim projektima kojima se popularizira matematika i prirodoslovne znanosti među učenicima osnovne škole, ali i dječjih vrtića grada Vukovara. Aktivno sudjelovala na CARNetovim korisničkim konferencijama kao jedan od autora radova Istražujem, zapisujem i dijelim jer kemija je svugdje oko nas, Slatko? Da, ali kratko - biologija i matematika u kuhinji., Kako napisati STEM priču? . Kao izrazito komunikativna osoba i osoba spremna na suradnju redovito je angažirana u promoviranju škole. U svom svakodnevnom radu s učenicima veseli se učenju i primjeni novih metoda i oblika rada te unapređenju odgojno-obrazovne prakse.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC