Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.2MB

                                                 Escaperoom mad mathematician

Formativno vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje moguće je istovremeno ostvariti i korištenjem digitalnih alata. Escaperoom, ili otključaonica, zanimljiv je i privlačan način kako igrifikacijom približiti učenicima matematičke koncepte i to još na stranom jeziku, engleskom. Premještanjem usredotočenja pozornosti s matematike i učenja vokabulara na savladavanje izazova kako bi se došlo do kraja igre, omogućava neformalan način usvajanja ishoda. Otključaonice je moguće izvesti na tradicionalan način ili u skladu s izazovima 21.stoljeća, korištenjem digitalnih alata i platformi. Primjer otključaonice izrađen u Geniallyju korišten je na satu integrirane interkulikularne nastave engleskog jezika i matematike.

Autor(i):

Ella Rakovac Bekeš; I. gimnazija Osijek

Ella Rakovac Bekeš rođena je u Osijeku, gdje je završila opću gimnaziju i na Sveučilišnom odjelu za matematiku stekla diplomu profesora matematike i informatike. Zaposlila se u I. gimnaziji Osijek, te je nakon položenog stručnog ispita, ispunjavanjem uvjeta promovirana u zvanje mentora. Nedugo zatim, na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku stječe zvanje magistra znanosti iz područja tehničkih znanosti. Aktivni je sudionik više međunarodnih i državnih konferencija, skupova i radionica, te autor više znanstvenih i stručnih članaka. U želji za stalnim usavršavanjem i unaprijeđivanjem sudjeluje u Erasmus projektima i pohađa masivne online tečajeve. Stjecanjem uvjeta, promovirana je u zvanje savjetnika. Aktivno objavljuje materijale za unaprijeđenje nastavnog procesa i primjenu inovativnih metoda rada. Udana je i majka dvoje djece.

Ivana Štiglec; I. gimnazija Osijek

Ivana Štiglec rođena je u Osijeku, gdje je završila jezičnu gimnaziju i na Pedagoškom fakultetu stekla diplomu profesora engleskog i njemačkog jezika. Zaposlila se u I. gimnaziji Osijek, gdje kao koordinator pokreće nekoliko eTwinning projekata, nakon kojih uspješno pokreće i više Erasmus+ projekata. Aktivni je sudionik na više međunarodnih i državnih konferencija, skupova i radionica, te autor nagrađenih stručnih članaka i digitalnih sadržaja. Od nedavno je i Europeana teacher ambassador. Aktivno objavljuje materijale za unaprijeđenje nastavnog procesa i primjenu inovativnih metoda rada. Kao moderator masivnih online tečajeva, organizira i provodi niz aktivnosti kao što su webinari, online radionice, facebook i twitter grupe i tsl. Udana je i majka dvoje djece.

Ciljana skupina polaznika: Ogledni sat namjenjen je prvenstveno nastavnicima matematike, stranih jezika i informatike, ali i svim ostalim nastavnicima zainteresiranima za otključaonice i igrifikaciju učenja

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC