Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
5.6MB

                                                 Quizalize - kvizom do lakšeg poučavanja

Quizalize je on-line platforma za provjeravanje i ocjenjivanje u učionici na zabavan način putem računala, tableta ili mobilnog telefona. Učitelji stvaraju jednostavne i atraktivne kvizove za provjeru znanja učenika, a rezultate su vidljivi na nadzornoj ploči nastavnika putem izvješća o učenicima. Quizalize ima prijateljsko i šareno sučelje koje je zanimljivo i jednostavno za korištenje. Pri stvaranju kvizova, nastavnici mogu nadilaziti tipične opcije pitanja i odgovora, postoje različiti tipovi pitanja, a mogu se odabrati i različite duljine vremena za odgovaranje, dodati objašnjenja i kategorizirati pitanja unutar kviza pod određenim podtemama. Mogu se dodavati slike i jednadžbe pa se Quizalize može upotrijebiti u bilo kojem predmetu. Ovim interaktivnim izlaganjem, osim zornog prikaza sučelja alata i objašnjenja kako ga koristiti, bit će prikazani primjeri dobre prakse kako učitelji pojedinih predmeta koriste alat za uvod u temu ili završno ponavljanje. Na taj način učenici uče ili ponavljaju nastavno gradivo na zabavan način, razvija se suradničko učenje, ali i natjecateljski duh, učenici vide gdje griješe te razvijaju i svoju sposobnost samoprocjenjivanja, a također je učenik stavljen u fokus poučavanja. Kvizovi izrađeni na ovoj platformi testove pretvaraju u zabavne timske igre. Odmah je vidljivo tko treba pomoć u kojoj mjeri, bez puno napora mogu se učenicima dodijelite nastavne aktivnosti koje razvijaju bolje učeničke rezultate.

Autor(i):

Mirjana Jambriško; Osnovna škola Vinica

Mirjana Jambriško, dipl. inf. rođena je 30.11.1971. Živi u Donjem Vratnu, Ljudevita Gaja 24, 42207 Vinica, telefon 042722361, 0917249867, e-pošta: mirjana.jambrisko@skole.hr. Ima 23 godine radnog staža u prosvjeti na poslovima učitelja matematike, fizike i informatike. Trenutačno radi na poslovima ravnatelja škole, a prije toga kao učitelj informatike. Redovito sudjeluje na ŽSV informatičara te se usavršava prema planu i programu MZO-a i AZOO-a. Sudjeluje i u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja, na školskim i županijskim natjecanjima iz informatike od 2006.g. te na državnim natjecanjima informatike iz programskog jezika Logo i smotri softverskih radova. Bila je i voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2003.g., predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2009.g., ECDL predavač za osnovni i napredni tečaj, ispitivač od 2006.g. Održavala je radionice za učitelje u sklopu ICT EDU projekta, a održava i školski web. Bila je mentor studentici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odsjek Čakovec te mentor učiteljima informatike za polaganje stručnog ispita. U tijeku svojeg obrazovanja stekla je sljedeće diplome: 2011-:Cisco CCNA Networking Academy, 2005.-2006.: ECDL mentor i ispitivač, 1997: Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti, 1990.-1995.: Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer: informacijski sustavi, visoka stručna sprema, 1986-1990: Srednjoškolski centar Gabriel Santo Varaždin, IV stupanj, smjer prirodoslovno–matematički tehničar. Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi, WEB 2.0 alate, a redovito istražuje i nove alate i tehnologije u informatici i programiranju.

Jasminka Belščak; Osnovna škola Petrijanec

Jasminka Belščak, mag.inf. rođena je 16.6.1973. Živi u Petrijancu. Ima 19 godina radnog staža, trenutačni posao učitelj informatike u OŠ Petrijanec. Redovito se usavršava na ŽSV učitelja informatike, seminarima MZO-a i AZOO-a. Sudjeluje u radu Županijskog povjerenstva informatičkog natjecanja. Bila je voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2004.g. Predavač je na ŽSV, Centru izvrsnosti iz informatike Varaždinske županije od 2008.g., seminarima i savjetovanjima državne razine. ECDL predavač i ispitivač za osnovni i napredni tečaj od 2006.g., voditelj Škole informatike za mještane Općine Petrijanec od 2008. godine. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike, održava web-stranice, administrator je resursa i e-Dnevnika. Školovala se u sljedećim institucijama: OŠ Sračinec 1980.-1988.; SŠ „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV stupanj, 1988.-1992.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje Informatičar, VI stupanj, 1992.-18.rujna 1995.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1 stupanj, 1995.-15.listopada 1998.(7.5.2009. potvrda o stečenom akademskom nazivu: magistra informatike); dopunska pedagoško-psihološka naobrazba, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 21.lipnja 2001.; stručni ispit 4.lipnja 2003. Služi se engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacije u školi te opensource i WEB 2.0 alate. Pokretač je i koordinator Erasmus projekata No Place for Hate, European School Post, Taking a learning journey on a STEAM train i I see you, I hear you, I feel you. Koordinatorica je svjetskog PBL projekta „My magical dust“. 7.12.2012. napredovala je u zvanje mentora, a 8.12.2017. napredovala je u zvanje savjetnika.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC