Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
49.6MB

                                                 Fokus na pokus

Prirodni procesi idealni su primjer za provođenje nastave usmjerene prema djelovanju koja daje učenicima mogućnost preuzimanja inicijative u učenju gdje radoznalost, kreativnost i eksperimentiranje s idejama nadmašuju zacrtani plan tradicionalne nastavne teme. Ako se u cijeli proces uključe interdisciplinarnost i informacijsko – komunikacijske tehnologije, teorijski koncepti postaju realistični, učenicima olakšavaju razumijevanje realnih događanja kojima svjedoče svaki dan. U našoj svakodnevici promatramo i doživljavamo stanja flore i faune kroz osjetila za miris, sluh, vid, ... Međutim postoji mogućnost dokazivanja da se mogu doživjeti i druge informacije u našoj okolini. Paralelnim snimanjem i bilježenjem u vidljivom i infracrvenom spektru dobivamo dvostruke informacije naše okoline. Kako izgledaju objekti i priroda u bliskom infracrvenom spektru? Informacije koje nose objekti, biljke i živa bića u bliskom infracrvenom spektru moguće je usporediti sa doživljajem u spektru kojega percipira naše oko. Postoji korelacija refleksije svjetla između vizualne i infracrvene apsorpcije. Razlika vizualne i infracrvene apsorpcije svjetla na flori i fauni omogućuje kamuflaže u kretanju i u okolišu. Skrivanje u flori i fauni posebno je zanimljivo. U radu pokazujemo sinkroniziranu interdisciplinarnost i primjenu tehnologije u odgojno – obrazovnom procesu u kojemu se uspostavlja odnos sa „stvarnim životom“, životnim okruženjem učenika, uzajamnom povezanosti stvari u životu sa svim ostalim aspektima određene znanosti, discipline ili predmeta, a rezultat je aktivnosti koje u sinergiji provode učenici prirodoslovno-matematičkog usmjerenja i nastavnici.

Autor(i):

Karolina Dvojković; GIMNAZIJA VUKOVAR

Karolina Dvojković rođena je 1974. godine u Virovitici. Nakon završene virovitičke gimnazije, diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku smjer fizika i politehnika. Profesionalno radno iskustvo započinje radom u osnovnoj školi 1997. godine. Od 2000. godine do danas radi u Gimnaziji Vukovar kao nastavnica fizike u zvanju profesor savjetnik. Član je Hrvatskog fizikalnog društva – nastavna sekcija te povjerenstva čija je domena rada područje odgoja i obrazovanja. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća profesora fizike srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije. Aktivni je sudionik stručnih usavršavanja na svim razinama, od lokalne do međunarodne. Objavljuje stručne radove i sudjeluje u popularizaciji znanosti. Uspješno i aktivno surađuje s mnogim stručnjacima i sustručnjacima na različitim područjima i projektima od lokalne do međunarodne razine.

Sanja Pavlović Šijanović; GIMNAZIJA VUKOVAR

Rođena je 12. srpnja 1974. godine u Vukovaru. Osnovnu školu te 1. i 2. razred Prirodoslovno-matematičke Gimnazije završava u Vukovaru a zbog ratnih zbivanja nastavlja srednjoškolsku naobrazbu u Gimnaziji Varaždin. Proglašena je učenicom generacije i u tom vremenskom periodu intenzivno volontira u Gradskom društvu Crveni križ Varaždin. Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, upisuje program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi te stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani informatičar. Na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu, akademske godine 2000-2001. završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 10. rujna 2001. godine zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike. Stručni ispit položila 2003. godine u XV. Gimnaziji u Zagrebu za zanimanje profesora informatike-računalstva. Predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Voditeljica je Stručnog aktiva za matematiku, fiziku i informatiku od 2002. godine, sindikalni povjerenik NSZSSH podružnice Gimnazije Vukovar od 2008. godine te povjerenik Gradskog društva Crveni križ Vukovar od 2002. godine. Član je Školskog odbora u trećem uzastopnom mandatu. U zvanje profesor mentor promovirana 2014. godine. Od 2015. godine administrator e-dnevnika. Sudjeluje je u brojnim projektima vezanim za edukacije odraslih te nastavnika: ECDL, e-Škole, Unapređenje pismenosti temelj cjeloživotnog učenja, Kako učiti u online okruženju… Microsoft Innovator Educator Expert od 2016. godine a 2018. godine stječe status Microsoft Innovator Expert Trainer. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, piše stručne članke i radove te voli nove izazove.

Kristina Kristek; GIMNAZIJA VUKOVAR

Kristina Kristek, rođena 26. ožujak 1983. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu završila u Osijeku. Diplomirala 2007. g. na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija radila u osnovnim i srednjim školama te je od 2014. g. zaposlena u Gimnaziji Vukovar kao nastavnica kemije. Voli raditi na projektima s učenicima te je do sada ostvarila uspjeh u vođenju i organizaciji nekoliko školskih projekata među kojima se ističe osvojeno 1. mjesto na HT-ovu natječaju Zajedno smo jači s projektom "Tehnologija budućnosti za školu budućnosti", koji je predstavljen na CUC-u 2016. g. , zatim osvojeno 1. mjesto na natječaju za najbolji školski eko projekt od strane INA-e i Novog lista za projekt pod nazivom "Vukovarski gimnazijalci kao saveznici bijeloj rodi". Vodila je radionicu fotografiranja pametnim telefonima iz kojega je pripremljena izložba fotografija flore i faune koja je postavljena u školi. U veljači 2019 g. promovirana u zvanje profesora mentora. Voli koristiti IKT u nastavi te često organizira Skype sate u suradnji s drugim obrazovnim institucijama. Voli izazove i misija joj je prenijeti ljubav prema znanosti na svoje učenike.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC