Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
20.4MB

                                                 Projekt LIKE – rad s darovitim učenicima na razvoju računalnog mišljenja

Na području Velike Gorice za učenike razredne nastave nema mogućnosti izborne nastave informatike niti neke aktivnosti vezane za IKT. Također, suočeni smo s problemom pada broja djece na natjecanjima iz programiranja zbog nedovoljnog interesa i neupućenosti u mogućnosti i zabavu koju nam donosi programiranje. Spojivši ta dva problema došli smo do rješenja da ponudimo darovitoj djeci radionice programiranja. U sklopu Društva pedagoga tehničke kulture i informatike prijavili smo projekt na natječaj HSIN-a te tako financirali radionice i djeci omogućili besplatno polaženje istih. U školama Velike Gorice provodi se testiranje preko 450 djece u trećim i četvrtim razredima od stručnih timova škola u sklopu projekta „Kreativno-socijalizacijska grupa darovitih učenika“. Sukladno rezultatima dobivenim testiranjima dobili smo ciljanu skupinu –oko 100 nadarenih učenika. Omogućili smo učenicima trećeg razreda radionice računalnog i logičkog razmišljanja kao uvod u programiranje. Učenici trećeg razreda započeli su radionice rješavanjem zadataka s natjecanja Dabar i Klokan, koristili su online alate za razvijanje programerskih vještina (code.org i Play lab), vježbali su online aktivnosti usmjerene na vježbanje logičkog zaključivanja (matematičke i logičke igre, hanoi toranj...), slagali tangrame i mozgalice. S učenicima četvrtog razreda radili smo radionice programiranja u Logu. Održavajući besplatne radionice kroz tri mjeseca učenici su razvili zavidna znanja u programiranju i računalnom razmišljanju kroz zabavan i njihovom uzrastu prilagođen način. Za kraj nam je anketna evaluacija te natjecanje za učenika dalo dobre rezultate kod rješavanja logičkih i programskih zadataka te pozitivne povratne informacije o uspješnosti provedbe projekta.

Autor(i):

Katarina Grgić Noršić; OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica

Katarina Grgić Noršić, završila je Učiteljski fakultet u Zagrebu, smjer učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz informatike 2006.godine. Od tada radi u OŠ Eugena Kumičića na poslovima učiteljice informatike i svemu što dolazi uz to (admin HUSO baze, admin eMatice, admin eDnevnika, održavanje web stranice itd) . Sudjeluje u raznim projektima škole, lokalnim i međunarodnim. Postiže zapažene rezultate na županijskim i državnim natjecanjima iz informatike. Redovito se usavršava i 2017. je promovirana u zvanje mentora. Aktivno sudjeluje na promicanju programiranja kroz Društvo pedagoga tehničke kulture i informatike sudjelovanjem i organiziranjem Zimske škole programiranja kao i projekta Like.

Maja Đuričić; OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica

Maja Đuričić rođena 31.3.1985. završila školovanje za učiteljicu razredne nastave s pojačanim programom iz informatike 2009. godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. godine radi u OŠ Eugena Kumičića na mjestu nastavnika informatike sve do danas. 2017. godine promovirana u zvanje mentora. Godinama provodi dodatnu nastavu informatike i s učenicima radi programiranje što dokazuju i veliki uspjesi njezinih učenika na državnim kao i na međunarodnim natjecanjima. Aktivno sudjeluje na promicanju programiranja kroz Društvo pedagoga tehničke kulture i informatike sudjelovanjem i organiziranjem Zimske škole programiranja kao i projekta Like. Aktivna u Županijskim vijećima informatike kao i u provođenju Županijskih natjecanja. Redovito se usavršava, radi poslove administratora eDnevnika, HUSO baze, eMatice kao i uređivanje školske web stranice

Milan Omrčen; OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica

Milan Omrčen je rođen 22. siječnja 1979. u Sinju, otac troje djece. Osnovnu i srednju školu završio je u Velikoj Gorici. Nakon završene elektrotehničke škole upisuje studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Informacijski odsjek, gdje je i stekao titulu profesora informatologije. Prvo zaposlenje, još kao apsolvent, dobiva u OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica na položaju učitelja informatike, te se i sada nalazi na istom radnom mjestu.

U svom radu potiče učenike na kreativno mišljenje i odgovornu uporabu tehnologije. Sudjeluje na školskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima i smotrama iz više područja, na kojima bilježi zapažene rezultate. Održava školski web, administrator je imenika, resursa i e-Dnevnika. Dio je školskog Erasmus+ tima, koji trenutno kao nositelji provode međunarodni projekt Our culture - European heritage.

Aktivan je u radu Hrvatskoga saveza informatičara i Društva pedagoga tehničke kulture i informatike u Velikoj Gorici, u suradnji s kojima organizira i provodi mnoge radionice diljem Hrvatske. Povremeno volontira u ustanovi za rad s djecom s posebnim potrebama.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC