Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »

                                                 Micro:bit povezuje male i velike

Interaktivnim izlaganjem ćemo predstaviti suradnju između učenika i učitelja predmetne i razredne nastave provedenu kroz projekt "Micro:bit povezuje male i velike". Kroz prezentaciju i videoisječke prikazat ćemo na koji način smo u poučavanju koristili inovativne nastavne metode - projektna i problemska nastava te suradničko učenje. Bit će prikazani primjeri iz prakse: učenici viših razreda na redovnoj nastavi Informatike programiraju micro:bit računala kroz problemsku nastavu i suradničko učenje, a gotove programe zatim učenici nižih razreda koriste kao nastavno sredstvo za obradu novih sadržaja ili ponavljanje u nastavi Matematike, Hrvatskoga jezika, Prirode i društva, Glazbene kulture, Tjelesne i zdravstvene kulture… ali i u slobodno vrijeme za igranje društvenih igara, primjerice na satu razrednika ili u produženom boravku.

Autor(i):

Dalia Kager; Osnovna škola Eugena Kvaternika Velika Gorica; Osnovna škola Pavao Belas Brdovec

Dalia Kager je diplomirana učiteljica s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Informatika. Radi u OŠ Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici i u OŠ Pavao Belas u Brdovcu kao učiteljica informatike i ima desetogodišnje iskustvo rada u nastavi s učenicima od 1. – 8. razreda. Od 2009. je u potrazi za stalnim zaposlenjem radila i u razrednoj nastavi, produženom boravku i u predmetnoj nastavi. Od 2011. - 2018. godine bila je stručni suradnik Udruge za sportske igre i kreativni razvoj mladih Sportić iz Velikog Polja gdje je provela nekoliko projekata za djecu (3-12) i mlade (13-16) kroz stotinjak antistres radionica s ciljem izgradnje samopouzdanja i pozitivne socijalne slike o sebi uz korištenje IKT. Godine 2016. postaje Croatian Makers ambasadorica i surađuje s Institutom za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) kao autor digitalnih sadržaja i edukator, a s učenicima sudjeluje u gotovo svim njihovim projektima. Sudjelovala je kao edukator nastavnika i učitelja u CARNet-ovom projektu e-škole i projektu MZO „Škola za život“. Autorica je projekata Algebrine Digitalne akademije za učenike nižih razreda te nekolicine priručnika i programa za obrazovanje učitelja i nastavnika iz područja digitalne tehnologije i inovativnih metoda poučavanja. Godine 2018. postaje autorica izdavačke kuće SysPrint te radi na udžbenicima za osnovnu i srednju školu. U školi vodi brojne aktivnosti za učenike, od robotike do 3D modeliranja, sudjeluje u različitim inozemnim i tuzemnim projektima i inicijativama, a u nastavi uvijek nastoji koristiti inovativne metode učenja i poučavanja te staviti učenika u fokus kao aktivnog sudionika procesa učenja.

Marina Mužek; Osnovna škola Eugena Kvaternika Velika Gorica

Marina Mužek je učiteljica razredne nastave i voditeljica županijskog stručnog vijeća razredne nastave istočnog dijela Zagrebačke županije koja već 25 godina radi u OŠ Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici. Godine 2009. postaje učitelj mentor, a 2016. godine promovirana je u zvanje učitelja savjetnika. Urednica dječje radio emisije „Zvonjalica“ 15-ak godina. U svom dosadašnjem radnom vijeku bila je voditeljica Školskog aktiva, voditeljica brojnih školskih skupina, a mnogo je vremena uložila u organizaciju raznih natjecanja i priredbi u školi i izvan nje. S učenicima sudjeluje na mnogobrojnim natjecanjima i smotrama te postiže zavidne rezultate. Autorica je brojnih radnih udžbenika za nastavu iz Matematike i Hrvatskoga jezika te ispita znanja iz Prirode i društva izdavačke kuće Alfa iz Zagreba. Članica je nekolicine komisija za natjecanja. Mentorica je brojnim studentima i pripravnicima. Također sudjeluje u brojnim projektima, a izuzetno se ponosi sudjelovanjem u međunarodnom projektu „Čitanje ne poznaje granice“ sa Republikom Slovenijom. Inicijator je pilot projekta „Učimo sa četiri šape“ koji provodi sa svojim učenicima. Voditeljica je skupine potencijalno nadarenih učenika, a u nastavi redovito koristi modernu tehnologiju kako bi svojim učenicima učenje učinila još zanimljivijim i pristupačnijim.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC