Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »

                                                 Kaos i učenje

Ovaj rad nastoji ukazati na vezu teorije kaosa i procesa učenja kroz zaključke i postavke teorije kaosa kao i prihvaćene standarde u teorijama učenja. Kao nastavnik fizike i pedagog smatram ovo područje sinergijski bitnim, pa čak i elementarnim u svijetlu promjena u procesima učenja, poučavanja te modernim dosezima fizike. Jesu li učenje i kaos na granici mogućega? Sažimanjem postojećih istraživanja stvoren je rad kojemu je zadaća postaviti znanstvena pitanja na znanstveni način, služeći se neznanstvenom metodom, već dedukcijom ići u pravcu postojećih poveznica teorije kaosa i učenja.

Ključne riječi: teorija, red, kaos, kompleksni sustavi, determinizam, efekt leptira, ovisnost o početnim uvjetima, nelinearna dinamika, učenje, proces, dinamika.

Autor(i):

Vedran Žadanj; Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Ime i prezime: Vedran Žadanj

Datum rođenja: 02. listopada, 1979.

Grad i država rođenja: Vukovar, Republika Hrvatska

Državljanstvo: Hrvatsko

Adresa stanovanja: 204. vukovarske brigade 83/11, 32000 Vukovar, Republika Hrvatska

E-pošta: vedranzad@yahoo.com

Telefonski broj: 032 / 444 – 525

Broj mobilnog telefona: 098 / 9771373

TIJEK FORMALNOG OBRAZOVANJA:

 7. Prosinac 2017. napredovanje u zvanje profesor mentor fizike

 23. Lipnja 2008. godine diplomirao na Odjelu za Fiziku sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, studij Fizike i tehničke kulture s informatikom

 11. siječnja, 2008. godine – završetak studija: Education and Communication, Jonkoping University, Jonkoping, Sweden»; priznato kao: Pedagogija, dvogodišnji studij; Agencija ENIC - NARIC, MZOS.

TIJEK DODATNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA

 Srpanj 2012. godine sudjelovao na dvotjednoj postdiplomskoj ljetnoj školi filozofije i moderne prirodne znanosti u Ateni, Grčka, pod nazivom: Platonova akademija. Program se sastojao od 32 sata predavanja te 16 sati radionica.  Srpanj 2009. godine, sudjelovanje na trotjednom seminaru za profesore fizike u srednjim školama u CERNU (HST 2009 programme) – Europskoj organizaciji za nuklearno istraživanje. Program je uključivao 120 sati aktivnog usavršavanja.

Od 1998. do 2009. sudjelovao na većem broju međunarodnih seminara, konferencija i događaja širom svijeta.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC