Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.7MB

                                                 Virtualna učionica kao platforma projektnih aktivnosti u strukovnom obrazovanju

U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a u okviru ESF-ovog projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta" održan je stručni skup pod nazivom „Virtualne učionice kao platforma projektnih aktivnosti u strukovnom obrazovanju“. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje je u funkciji razvoja profesionalnih i za posao potrebnih kompetencija koje moraju zadovoljiti potrebe modernog, konkurentnog i fleksibilnog tržišta rada. Time se nameće potreba drukčijeg pristupa učenju i poučavanju, primjena inovativnih metoda i postupaka rada u nastavnome procesu te nove kompetencije nastavnika. Cilj provedene edukacije je unaprjeđenje digitalnih kompetencija strukovnih nastavnika te motiviranje polaznike da samostalno osmisle i izrade svoje vlastite virtualne učionice kao platforme projektnih aktivnosti. Za realizaciju postavljenog cilja održan je niz od 3 radionice po 5 sati + 1 sat online u kojima su polaznici planirali provedbu projektne aktivnosti uz korištenje virtualne učionice kreirane u Loomen-u. Polazeći od različitih projektnih aktivnosti planiranih školskim kurikulumom pretpostavlja se kreativnost, inovativnost i modernizacija uz ciljano korištenje IKT-a i virtualnu suradnju svih sudionika projekta čime se unapređuju digitalne kompetencije. Profesionalna komunikacija svih sudionika projekta pretpostavlja prostor za razmjenu ideja, konstruktivne rasprave i razmjenu sadržaja što omogućava virtualna učionicu u Loomen-u. Polaznici su upoznali načine i mogućnosti korištenja virtualne učionice izrađene u Loomen-u koja može biti platforma za provedbu projektnih aktivnosti. Projektnom timu omogućava personalizirano okruženje za suradnju i komunikaciju i jednostavno dijeljenje materijala kreiranih korištenjem različitih digitalnih alata . Osim izrade novih digitalnih sadržaja polaznici su upoznali načine integracije već gotovih digitalnih materijala, a sve s ciljem provedbe planiranih projektnih aktivnosti.

Autor(i):

Suzana Mikulić; Ekonomsko-birotehnička škola Split

Rođena 1967. godine u Zadru. 1990. godine diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 1993. godine završila dodatno pedagoško, psihološko i metodičko obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1993. zaposlena u Ekonomsko-birotehničkoj školi u Splitu, a 2016. godine promovirana u profesora savjetnika ekonomske grupe predmeta i informatike. Dugogodišnja urednica školske web stranice, predavačica na brojnim državnim stručnim skupovima te županijskim stručnim vijećima, recezentica školskih udžbenika. Primjenjujući suvremene metode poučavanja u svom radu, aktivno u školi promičem razvoj digitalnih kompetencija kod nastavnika i suradnika škole. Voditeljica projekta FINAME PRO- kompetencije za uspješnije cjeloživotno učenje i izazove suvremenog društva financiranog iz ESF, te suautorica kurikuluma Upravljanje osobnim financijama.

Jozica Pažanin; Ekonomsko-birotehnička škola Split

Rođena 1981. godine u Splitu. 2005. godine diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, smjer Informatika i tehnika. Od 2005. zaposlena u školi kao profesor informatike. Tijekom svog rada primjenjuje suvremene metode poučavanja i koristi e-učenje kao novi model obrazovanja. Autorica je online kolegija „Sigurnost na Internetu“ i „Matematičke osnove računala“ koje zadnje četiri godine provodi u nastavi. Predavačica na nekoliko državnih i županijskih stručnih skupova. Završila je E-learning akademiju, smjer Course Design, a trenutno polazi doktorski studij „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“ na PMF-u Split.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC