Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
291KB

                                                 Uzmi laptop - spasi Brunhildu!

Na oglednom satu polaznici će steći uvid u mogućnosti korištenja digitalnog okruženja za motivaciju za čitanje lektire i njezinu interpretaciju. Nadalje, sat će polaznicima poslužiti kao primjer dobre prakse implementacije problemskog pristupa u nastavi Hrvatskoga jezika, točnije u nastavi lektire – učenicima ne pretjerano omiljenog elementa. Polaznici će prepoznati mogućnost izrade scenarija učenja u Edutoriju, uvidjeti kako jednostavno prezentirati i dijeliti sadržaje u središnjem mjestu za pohranu, objavu, razmjenu, ocjenjivanje i dohvat digitalnih obrazovnih materijala. Naposljetku, bit će predstavljen jedan od načina dijeljenja digitalnih sadržaja – putem društvene mreže Yammer. Na oglednom će se satu simulirati motivacija za čitanje lektire te sat zajedničke interpretacije djela gdje će polaznici biti u ulozi učenika i uz izlagačevo moderiranje samostalno ispunjavati zadane zadatke u ponuđenom scenariju učenja. Jesu li ishodi postignuti, izlagač će znati na kraju oglednog sata i postavljanjem pitanja polaznicima o njihovom zadovoljstvu oglednim satom.

Autor(i):

Anamaria Rubinić; OŠ "Klana"

2013. godine diplomirala je hrvatski jezik i književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci te stekla status magistre edukacije hrvatskog jezika i književnosti i filozofije. Od rujna 2015. zaposlena je na mjestu učiteljice Hrvatskoga jezika u OŠ „Klana“ koja se iste godine uključila u pilot projekt „e-Škole“ postavši tako jednom od prvih 20 škola u projektu. Od samog početka aktivno je uključena u provedbu projekta u školi, najprije kao školski koordinator projekta, a zatim kao članica školskog projektnog tima. U nastavnom procesu osobit naglasak stavlja i prednost pruža problemskoj nastavi kao metodičkom sustavu koji potiče kreativno i kritičko mišljenje te u koji aktivno implementira uporabu tehnologije u nastavi. Mogućnosti primjene IKT ne iscrpljuje samo u redovnoj nastavi, već i u izvannastavnim aktivnostima (Dramska družina), dodatnoj i dopunskoj nastavi. Svakodnevno izrađuje digitalne nastavne materijale za učenike, a od prošle nastavne godine započela je s praksom online pisanih ispita od 5. do 8. razreda. U suradnji s kolegama iz škole sudjelovala je u e-Twinning projektima. Stalna je posjetiteljica stručnih skupova iz hrvatskog jezika, a također i edukacija vezanih za „e-Škole“. Sudjelovala je na simpoziju Suvremene tehnologije u obrazovanju (STO 2016.) i CUC-u 2016. godine. Nekoliko je puta bila izlagač na fakultetu u sklopu metodičkih kolegija Metodika književnog odgoja i obrazovanja. Na CUC-u je sudjelovala kao sudionik (2015.) te kao izlagač (2018.) s temom medijske pismenosti.

Ciljana skupina polaznika: Ogledni je sat prvenstveno namijenjen učiteljima Hrvatskoga jezika, ali i svima koji u svojoj nastavi primjenjuju problemski pristup u obradi sadržaja te voditeljima izvannastavnih aktivnosti čiji je cilj razvoj kritičkoga mišljenja (npr. Debata)).

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC