Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.4MB

                                                 Boje bez granica - RGB dioda upravljana Arduino platformom

RGB dioda je poluvodička komponenta koja u jednom prozirnom kućištu ima tri svjetleće diode, crvenu (R), zelenu (G) i plavu (B). Svaka dioda u kućištu može svijetliti posebno ili, ako se mijenjaju udjeli pojedine svjetlosti, mogu se dobiti kombinacije iz cijelog spektra boja. Platforma Arduino jedan je od prikladnih elektroničkih uređaja koji sadržava mikroupravljač. Pomoću mikroupravljača možemo kontrolirati i upravljati obojenom svjetlosti RGB diode. Demonstrirat ćemo miješanje obojenih svjetlosti pomoću jednostavnog uređaja koji se sastoji od mikroupravljača, crvene, zelene i plave svjetleće diode te potenciometara. Objasnit ćemo što je platforma Arduino i njezine dijelove. Pokazat ćemo preuzimanje besplatnog softvera za rad s Arduinom. Nakon toga će polaznici radionice naučiti osnove rada s RGB diodom. U vježbi ćemo povezati RGB diodu s platformom Arduino. Sudionici će prema zadanoj shemi spajati dijelove. Odgovarajućim kodiranjem mikroupravljača postići ćemo da RGB dioda svijetli crveno, zeleno ili plavo. Promjenom parametara u kodu dobit ćemo ostale obojene svjetlosti u spektru ili bijelu svjetlost. Sudionici će dati svoja softverska rješenja za dobivanje različitih obojenih svjetlosti te udjela pojedinih primara.

Autor(i):

Mirjana Malarić; Srednja škola Jelkovec

Mirjana Malarić radi kao nastavnica elektrotehničke skupine predmeta u Srednjoj školi Jelkovec, Sesvete. Po struci je diplomirani inženjer elektrotehnike, u zvanju profesora mentora. Bavi se radom s darovitim učenicima na području elektronike i astronomije. Amaterski se bavi opažanjem meteora te je član Hrvatske meteorske mreže i registrirani opažač IMO-a (International Meteor Organization). Kao mentor i član komisije Povjerenstva sudjeluje na natjecanjima iz Osnova elektrotehnike i Astronomije. Sudjeluje i na smotrama i izložbama inovacija u svojstvu mentora. Bila je član Državnog povjerenstva za Astronomiju dvadeset godina. Na stručnim skupovima, Festivalu znanosti, te otvorenim danima održala je više predavanja i radionica o upotrebi platfome Arduino. Prezentirala je ogledne satove i držala predavanja o različitim temema iz područja elektronike i astronomije. Bila je član stručne radne skupine za sadržajnu analizu u projektu Vanjsko vrednovanje eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma i strukovnih programa.

Ives Buljan Gladović; Srednja škola Jelkovec

Ives Buljan Gladović diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Radi kao nastavnica strukovnih predmeta u Srednjoj školi Jelkovec u Sesvetama. Radila kao razvojni inženjer. Kao članica kazališta Tripstih pokrenula Festival grafoskopa i Malu kulturnu scenu na kojima znanost i umjetnost približava djeci predškolske i školske dobi.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Nije potrebno predznanje.

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC