Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
6.3MB

                                                 ENGLISH COUNTS integrirani zadaci engleskoga jezika i matematike

ENGLISH COUNTS je naziv radionice koja je osmišljena za Večer matematike održane 6. prosinca 2018., a u organizaciji Splitskog matematičkog društva. Ovom radionicom smo pokazali primjenu CLIL metode, tj. integriranog učenja matematičkih sadržaja i engleskog jezika. Zadaci su bili djelomično ili potpuno na engleskom jeziku.

Radionica se sastojala od 4 zadatka kojima je povezano znanje engleskoga jezika i matematike, a namijenjena je učenicima 5. i 6. razreda.

Prvi se zadatak sastoji od društvene igre u čijem su sastavljanju sudjelovali učenici. Učenici rješavajući matematičke zadatke riječima uče matematički vokabular na engleskome jeziku i ujedno igraju igru.

Drugi zadatak se bavio engleskim i hrvatskim idiomima s brojevima. Sastojao se od dva podzadatka: u prvom podzadatku, svaki idiom na engleskom jeziku je bio podijeljen na nekoliko dijelova koje su učenici trebali spojiti. Kad su sastavili idiome s brojevima, trebali su pronaći njihove ekvivalente na hrvatskom jeziku, što je bio cilj drugog podzadatka. Na taj način smo spojili predmete Matematiku, Engleski i Hrvatski jezik.

Treći i čevrti zadatak su matematičke priče napisane kombinacijom hrvatskog i engleskog jezika.

“Priko bare” opisuje putovanje u SAD, a učenici pretvaraju mjerne jedinice iz SI sustava u anglosaksonski i računaju vrijeme potrebno za putovanje vodeći računa o vremenskim zonama.

Četvrti je zadatak, inspiriran životom i djelom Agathe Christie, uključivao elemente rješavanja zločina, a s naglaskom na logičke zadatke.

Autor(i):

Alenka Miljević; Osnovna škola braće Radića, Bračević

Alenka Miljević je učiteljica mentorica engleskoga i njemačkoga jezika, koordinatorica međunarodnih projekata u OŠ braće Radića, Bračević. Vanjska je suradnica Agencije za mobilnost i programe Europske unije u svojstvu ambasadorice eTwinninga. Dobitnica je niz nagrada za kreativnost te inovativnu primjenu novih tehnologija u nastavi i u međunarodnim projektima koje provodi s učenicima. Održava stručna usavršavanja za odgojno-obrazovne djelatnike na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Blaženka Kunac; OŠ Pujanki, Split

Blaženka Kunac je učiteljica matematike sa statusom učitelja savjetnika, zaposlena u OŠ Pujanki u Splitu. Mentorica je studentima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu u sklopu kolegija Metodička nastavna praksa I i II te radi na popularizaciji matematike u školi i kroz aktivnosti Splitskog matematičkog društva.

Marija Čarija Agoli; OŠ Pujanki, Split

Marija Čarija Agoli je rođena 29.3.1973. u Makarskoj. Nakon završenog studija engleskog i talijanskog jezika s književnošću na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1999. , seli se u Split i zapošljava u osnovnoj školi Pujanki kao učiteljica engleskog i talijanskog jezika. Sudjeluje u međunarodnim projektima s europskim školama. Redovito se usavršava na seminarima, radionicama i sudjeluje na konferencijama u zemlji i inozemstvu. Bila je koordinatorica dva međunarodna projekta: « Citizens of Care-World» , na temu promicanja aktivnog građanstva i Erasmus+ projekta «Empowered Teaching for Enhanced Learning», čije teme su bile inkluzija i upotreba IKT- u nastavi. Sudjelovala je u nagrađenom međunarodnom eTwinning projektu «Let's be e-citizens!», čija je tema bila sigurnost na na internetu. O projektu je napisala stručni članak koji je objavljen u zborniku Dana osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije, 2017. Sudjeluje u aktualnom Erasmus + projektu «Let's Aspire to Create» na temi poduzetništva. U nastavi primjenjuje moderne načine poučavanja. Na radionicama izvannastavnih aktivnosti primjenjuje CLIL metodu u kojima spaja nastavne predmete Matematiku i Prirodu s engleskim jezikom.

Nina Šegvić; OŠ Pujanki, Split

Nina Šegvić je učiteljica matematike u OŠ Pujanki u Splitu sa statusom učitelja mentora. Mentorica je studentima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu u sklopu kolegija Metodička nastavna praksa I i II te aktivno sudjeluje u organizaciji i provedbi različitih aktivnosti kojima se popularizira matematika (Večer matematike, Festival matematike, Klokani bez granica).

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC