Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
2. verzija rada
View File
pdf
588KB
Prezentacija
View File
pptx
13.7MB

                                                 Školski #digitalni eko čuvari - tagirajmo #otpad

Osnovna škola Jure Kaštelana dio je programa Međunarodne Ekoškole zbog čega njezini učenici aktivno promišljaju o načinima kojima mogu doprinijeti zdravijem okolišu svoje četvrti. U razgovoru s učenicima rodila se ideja o projektu “Tagirajmo #otpad”. Cilj projekta je istražiti svoju blisku životnu okolinu te geofotografskim podacima zabilježiti i mapirati spremnike za otpad, reciklažna dvorišta te moguća ilegalna odlagališta otpada. Zabilježene geofotografske i druge podatke će prikazati kroz geografski informacijski sustav “#ekokvart“. Kroz projekt učenici uče u skladu s novim Kurikulumom koji sve veći naglasak stavlja na međupredmetno provođenje tema poučavajući učenike na holistički način i uključuje učenike u njihovu blisku životnu i društvenu zajednicu kroz gospodarske, ekonomske i društveno osviještene projekte. Cilj nam je također ponuditi ostalim četvrtima i lokalnim zajednicama pristup geografsko informacijskom sustavu “#ekokvart“ te omogućiti svakom građaninu i gostu Lijepe naše da bilo gdje u Hrvatskoj može saznati gdje odlagati koji otpad jednostavno koristeći GPS koordinate putem mobilnih uređaja. Naglasak projekta jest na činjenici što će te podatke iznijeti sami učenici pa će upravo mlade generacije doprinijeti zdravijem okolišu i primjerom će se, prema ostatku zajednice, očitovati kao eko učitelji.

Autor(i):

Mirena Maljković; Osnovna škola Jure Kaštelana

Mirena Maljković, magistar primarne edukacije s pojačanom informatikom - Učiteljski fakultet u Zagrebu (2007.); tema diplomskog rada - „Virtualni razred“ · Učiteljica mentorica informatike u OŠ Jure Kaštelana · Redovito sudjeluje na Carnetovim i ostalim stručnim konferencijama kao autorica ili koautorica članaka u kojima opisuje projekte ili istraživanja • autorica projekta i web stranice, voditeljica i koordinatorica - „Dan Bezveze“ –projekta - http://danbezveze.weebly.com/ - cilj projekta je osvijestiti zlouporabu novih tehnologija • Kao učiteljica informatike redovno s učenicima provodi projektnu nastavu, uvodeći pritom nove informatičke alate u nastavni proces • Honorarni predavač u sklopu projekta "e-Škole" i "Škole za život"

Tihana Levar; Osnovna škola Jure Kaštelana

Tihana Levar, mag. prim. educ., učitelj mentor. Diplomirala je 2003. na Učiteljskom fakultetu, smjer razredna nastava. Radila je u nekoliko zagrebačkih osnovnih škola, a od 2016./2017. školske godine radi u OŠ Jure Kaštelana. U nastavi svakodnevno koristi digitalne tehnologije, a kroz suradnju s učiteljima iz predmetne nastave doprinosi vertikalnoj povezanosti u osnovnoškolskom obrazovanju. Redovito se stručno usavršava i sudjeluje u brojnim projektima u svrhu unaprijeđenja nastave.

Mario Dumančić; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Mario Dumančić, izvanredni profesor na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno se bavi primjenom ICT tehnologije u pripremu, provedbu i evaluaciju nastavnog procesa.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC