Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »

                                                 Detektivi za istraživanje onečišćenja potoka

Ogledni sat Nastavna tema: Voda u prirodi- Tko je onečistio potok? Projektna nastava - matematika, biologija, kemija

Očuvanje prirode je naš trenutni prioritet. Na ovom oglednu satu igrat ćemo se detektiva i primjenom znanja iz kemije, biologije i matematike spasit ćemo potok.

Učenici (polaznici) moći će kritički razmatrati upotrebu tvari i njihov utjecaj na čovjekovo zdravlje i okoliš, uočiti zakonitosti uopćavanjem podataka prikazanih tablicama i grafovima te analizirati, izračunavati i prikazivati podatke tablicama i dijagramima koristeći se digitalnim alatima po izboru.

Željeni ishodi postići će se timskim radom, problemskom/projektnom nastavom i primjenom IKT alata.

Ostvarenje ishoda provjerit će se rezultatom (prezentacijom) rješenja svake grupe.

Autor(i):

Rajka Avirović Gaća; OŠ Eugena Kumičića, Slatina

Rajka Avirović Gaća rođena je 7.svibnja 1972.g. Diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer nutricionizam i stekla naziv dipl.ing.prehrambene tehnologije te je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku položila pedagoško-psihološku naobrazbu. Zaposlena je u osnovnoj školi Eugena Kumičića u Slatini kao nastavnica kemije i prirode te kao vanjski suradnik radi na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (kolegij Tehnologija hrane i pića) te u Pučkom otvorenom učilištu Slatina u obrazovanju odraslih. Ima 20 godina staža, promovirana je u zvanje učitelj mentor. U matičnoj školi voditeljica je međunarodnog GLOBE programa te školske zadruge sekcije Školski eko vrt. Sudjelovala je na K1 mobilnosti u sklopu Erasmus+ projekta na Malti u usavršavanju digitalnih alata u nastavi, posjeduje ECDL.europsku računalnu diplomu. Na CUC-u 2018.g. držala je radionicu Labdisc u nastavi.

Sanela Jukić; OŠ Eugena Kumičića Slatina

Sanela Jukić učitelj je matematike u OŠ E. Kumičića, Slatina sa 15 g. radnog staža. Diplomirala je 2005. godine kao profesor matematike na Matematičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Obnašala je dužnost školskog koordinatora pilot projekta e-škole. Trenutno je Scientix ambasador za Hrvatsku, školski koordinator eksperimentalne provedbe ''Škole za život'' i National Geographic Certified Educator. Autor je i digitalnih udžbenika i metodičkog priručnika po novom kurikulum matematike.

Ciljana skupina polaznika: Učitelji biologije, kemije i matematike.

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC