Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
33.0MB

                                                 WiFi i 5G - elektromagnetsko zračenje u školi

Ako je uvođenje novih IKT u škole podizanje kvalitete nastavnog procesa, a ne samo zadovoljavanje forme opremanja škola komunikacijskom opremom tada je NAJVAŽNIJE da svi sudionici tog obrazovnog procesa razumiju fizikalnu osnovu koja omogućava IKT – elektromagnetsko zračenje,a koja je obrazovno sadržana i rascjepkana kroz cijelo školovanje (12 godina)i kroz nekoliko obrazovnih predmeta (STEM i društvenih). S druge strane te nove „zračeće“ tehnologije unose i nove izazove, pa i strah od njihove uporabe. Radionica ima za cilj ukazati na znanstvene činjenice o elektromagnetskom zračenju, povezati ih vrlo jednostavno i razumljivo sa svakodnevnim životom, prikazati učinke elektromagnetskog zračenja razumljivim pokusima i interaktivnim sudjelovanjem svih sudionika radionice. Namjera je ukazati da se znanja o tim tehnologijama već dugo prenose u nastavnim predmetima ali se ne ističu kao posebnost. Zračenje je prirodna činjenica i ono nam je potrebno u svakodnevnom "biološkom" funkcioniranju no, umjetno stvoreno zračenje svakako treba istraživati, posebno njegovo međudjelovanje sa živom materijom te utvrđivati i istraživati količine izlaganja ljudi (posebno djece-učenika) tom zračenju. Radionica je posvećena općoj raspravi o uvođenju IKT u škole i o izlaganju učenika i djelatnika dodatnom elektromagnetskom zračenju proizašlom iz potrebe korištenja IKT u provedbi nastave. Izlaganje elektromagnetskom zračenju biti će prikazano pažljivo oblikovanim pokusima koji će sudionike „podsjetiti“ na svakodnevne činjenice korištenja tog zračenja u životu. Naglasak će biti na IKT uređajima koji se imaju namjeru koristiti za provedbu škole za život. Neće se raspravljati niti procjenjivati učinkovitost korištenja IK tehnologije prema SAMR modelu već će biti dan doprinos razumijevanju načina funkcioniranja te opreme.

Autor(i):

Ivica Prlić; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Promotor znanstvenih istraživanja i znanja o zračenju, edukator (dugogodišnji nastavnik/profesor), ekspert iz područja zaštite od zračenja (posebno elektromagnetskog zračenja) i zaštite ljudi od izlaganja umjetnom, ljudskom rukom stvorenom zračenju.

Hrvoje Mesić; Udruga Prirodopolis

Dugogodišnji edukator, prezenter i promotor obrazovnih procesa zasnovanih na interaktivnom djelovanju djece (učenika) i materije - pokusi, mobilni izlošci i sl.) vidi http://www.prirodopolis.hr/

Renata Ivanković; CARNET

CARNET - ekspert u odjelu za podršku obrazovanju

Luka Pavelić; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

doktorand, znanstveni asistent

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: potrebna su tek osnovna "osnovnoškolska" predznanja iz općih prirodnih predmeta i razumijevanje osnovnih načela komunikacije.

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC