Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
19.5MB

                                                 Imaš li Yammer, Teams, Loomen...? Office 365 alati i Loomen iz perspektive učitelja RN PN Razrednika

Office 365 je besplatni programski paket za svakog djelatnika odgojno obrazovne ustanove koji posjeduje svoj AAI identitet. Ovim oglednim satom prikazat ćemo polaznicima kako smo koristili Office 365 alate na primjeru C-projekta koji se provodi u OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica u sklopu preventivnog programa škole, a temelji se na povezivanju, suradnji i sigurnom korištenju Yammera, Teamsa i Loomena učenika 4.c; 5.c i 6. c razreda. Polaznici će moći vidjeti različite vrste aktivnosti, obrazovne sadržaje i multimedijske resurse koji se mogu koristiti u školi ili u radu kod kuće kao dodatni oblik povezivanja i poučavanja učenika. Cilj projekta je međuvršnjačko učenje tako da mlađi uče od starijih i sigurno korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije. Yammer služi za komunikaciju između navedenih skupina učenika dok Loomen služi za online poučavanje o temama koje se tiču digitalne tehnologije, nasilja općenito, nasilja na internetu te ostalih tema koje se tiču razvoja učenika kao cjelovitog čovjeka. Nakon pregledanih sadržaja i izvršenih aktivnosti riješit će se kratki anketni upitnik te će se razmijeniti različita iskustva vezana za projektni ogledni sat.

Autor(i):

Saša Špoljarić; Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica

Saša Špoljarić, rođen 7. studenog 1982. god. u Varaždinu, Republika Hrvatska. Osnovnu školu pohađao u Svetom Đurđu, a srednjoškolsko obrazovanje završio 2001. godine u Gimnaziji Varaždin. Iste godine upisao je Katehetski institut Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Radi u OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica kao vjeroučitelj u razrednoj i predmetnoj nastavi. Od 2008. godine posjeduje Europsku računalnu diplomu ECDL Start i samostalno uređuje web stranicu škole, nastavno područje katolički vjeronauk. Koristi e-Dnevnik. Koordinator je pilot projekta e-Škole i član je Erasmus+ tima. Redovito se usavršava na stručnim skupovima za vjeroučitelje koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za odgoj i obrazovanje i Katehetski ured Varaždinske biskupije, Varaždinska biskupija te često sudjeluje i u radu Županijskog stručnog vijeća iz Katoličkog vjeronauka (predavanja, radionice, primjeri dobre prakse) i u radu školskog aktiva razredne i predmetne nastave. Od 2016. godine je učitelj mentor, a od 2019. godine je savjetnik za katolički vjeronauk za Varaždinsku biskupiju. Usavršava se i na području informatičke pismenosti u okviru projekta ICT Edu koji je organizirala Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje. Uključen je u sve oblike edukacija koje su organizirane u pilot projektu e-Škole i izrađuje digitalne materijale za Katolički vjeronauk 1. i 5. razreda za potrebe Škole za život. Redovito koristi Office 365 alate, digitalne materijale i Loomen u nastavi katoličkog vjeronauka i za potrebe rada s učenicima kao razrednik. Većinu stečenog znanja nastoji primijeniti na poučavanje učenika, na pomoć kolegama i na vlastito učenje.

Martina Trešćec Godek; Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica

Martina Trešćec Godek, rođena 7. listopada 1986. u Koprivnici, Republika Hrvatska. Osnovnu školu i Gimnaziju „Fran Galović“ završila je u Koprivnici. Preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Diplomski studij kroatistike završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po struci je magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i dramski pedagog. Radi kao učiteljica Hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi „Đuro Ester“ Koprivnica i dramski pedagog u Ludens teatru Koprivnica. Član je školskog tima za e-Škole, redovito se usavršava na stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje, Županijskim stručnim vijećima i na školskim aktivima Hrvatskoga jezika. Uključena je u edukaciju Škole za život putem Loomena. Dodatno se obrazovala na području medijske kulture (posebno kazališta i filma). Završila je Školu medijske kulture (radionica za dokumentarni film, voditelj Petar Krelja; radionica za igrani film, voditelj Zoran Tadić; drugi stupanj medijske teorije, voditelji: Ante Peterlić, Hrvoje Turković, Krešimir Mikić,..., specijalizirana radionica za glumu, voditelj Leon Lučev); dramske radionice: Osnove dramske pedagogije, Dramske tehnike, Improvizacija, Plesna radionica, Igrajmo priče, Dramske metode za građanski odgoj, Režija amaterske predstave i Osnove dramskog pisma. Sudjeluje kao voditeljica na Županijskom stručnom vijeću za izvannastavne aktivnosti, a primjere dobre prakse rado dijeli s kolegama. Članica je Hrvatskog centra za dramski odgoj, ogranak Zagreb.

Biserka Knez; Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica

Biserka Knez, rođena 16. kolovoza 1965. godine u Koprivnici, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završila u Koprivnici (Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje, smjer matematičko-informatički). 1984. godine upisala je studij razredne nastave na Odsjeku za predškolski odgoj i razrednu nastavu u Čakovcu, na kojem je diplomirala nakon dvije godine. Od 1988. radi u OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica kao učiteljica razredne nastave. Zvanje diplomirane učiteljice razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta matematika stekla je 2003. godine završetkom vanrednog studija na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu. Od 2007. godine posjedujem ECDL Diplomu – Europsku računalnu diplomu (Syllabus verzija 4.0). Koristim e-Dnevnik. Član je školskog Tima za e-Škole. Redovito se usavršava na stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje, županijskim stručnim vijećima i školskim aktivima razredne nastave. Na svim tim stručnim skupovima sudjeluje s primjerima dobre prakse, a na školskim aktivima još i provodi radionice za uporabu informatičke tehnologije. Bila je voditelj školskog aktiva razredne nastave tijekom dvije godine. Redovito se usavršava na području informatičke pismenosti u okviru pilot projekta e-Škole. U veljači 2018. sudjelovala je u Erasmus+ KA1 programu u Lisabonu s temom iz multimedije. Stečeno znanje nastoji primjenjivati u nastavi i svim drugim aktivnostima u školi.

Ciljana skupina polaznika: Svi djelatnici odgojno obrazovnih ustanova koji vole sudjelovati u projektima i korelacijama između nastavnih predmeta. Ovo je primjer suradnje uz pomoć Office 365 alata i Loomena.

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC