Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »

                                                 Ideja pokrenuta slikom: stop animacija u nastavi

Cilj radionice je ukazati na primjenjivost stop animacije u različitim predmetnim područjima kao metode za oblikovanje i razvoj ideja, dokumentiranje ili komunikaciju. Radionica je namijenjena učiteljima i nastavnicima koji su zainteresirani za iskušavanje novih metoda i tehnika u oblikovanju nastavnih sadržaja i radu s učenicima. Tijekom radionice polaznici će: • upoznati mogućnosti uporabe stop animacije u različitim situacijama učenja i poučavanja (od dokumentacije pokusa ili postupaka, vizualne interpretacije teksta, događaja ili situacija do kreativnih igri i zadataka) • izraditi kraću stop animaciju vezano uz specifičan nastavni sadržaj.

Autor(i):

Gordana Košćec Bousfield; Osnovna škola Poliklinike SUVAG, Zagreb

Voditeljica radionice je učiteljica savjetnica likovne kulture u OŠ Poliklinike SUVAG u Zagrebu. Članica Stručne radne skupine za izradu prijedloga kurikuluma predmeta Likovna kultura i Likovna umjetnost i članica Mentorskog tima za provođenje eksperimentalnog programa Škola za život. Suosnivačica je Udruge za promicanje vizualne kulture OPA te autorica udžbenika i obrazovnih sadržaja s područja Likovne kulture i Likovne umjetnosti.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Rad u jednostavnim aplikacijama za fotografiju i animaciju. Nije potrebno posebno poznavanje programa za animaciju koji će se koristiti u radionici.

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 45 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC