Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »

                                                 Svi na 5G - izloženost zračenju u učionici

Nove komunikacijske tehnologije zasnovane su na elektromagnetskom zračenju. Ta činjenica unosi nove izazove u nastavni proces, pa i strah od njihove uporabe. Predavanje ima za cilj razumljivim i jednostavnim terminološkim jezikom ukazati na znanstvene činjenice o elektromagnetskom zračenju i njegovom međudjelovanju s materijom, povezati ih vrlo jednostavno i razumljivo interaktivnim sudjelovanjem svih sudionika predavanja. Treba jasno ukazati da se osnovna znanja o telekomunikacijskim tehnologijama već dugi niz godina prenose učenicima kroz programe pojedinih STEM predmeta ali se ne ističu kao posebnost niti se povezuju u skladnu obrazovnu cjelinu. U školi za život učenici vrlo rano započinju koristiti telekomunikacijsku tehnologiju u savladavanju gradiva, a osnovna znanja o fizikalnim procesima koji tu tehnologiju omogućuju prvi puta ( i to vrlo šturo) čuju tek u sedmom razredu osnovne škole. Nakon toga u nastavi vlada „obrazovna tišina“ sve dok se negdje u trećem razredu srednje škole ponovno ne dotakne tema zračenja u nastavi fizike. Terminologija koju koristi kurikulum fizike (i STEM predmeta) nipošto nije razrađena na način da učenici podmah i jasno povežu telekomunikaicjske tehnologije i elektromagnetsko zračenje. Učenicima treba od samog početka školovanja pojmovno približiti „zračenje“, dok sve nastavnike koji koriste (ili će tek koristiti) IKT valja primjereno obrazovati o osnovama funkcioniranja te tehnologije kako ne bi učenicima prenosili iskrivljene i nepotpune činjenice, a posebno, kako učenike ne bi svojim krnjim znanjem navodili na pogrešno shvaćanje tehnologije. Zračenje je prirodna činjenica i ono nam je potrebno u svakodnevnom "biološkom" funkcionirnaju i to treba jasno prenijeti učenicima kroz sve dostupne predmete i nastavne teme.

Autor(i):

Ivica PRLIĆ; Institut za medicinska istraživanj ai medicinu rada

Promotor znanstvenih istraživanja i znanja o zračenju, edukator (dugogodišnji nastavnik/profesor), ekspert iz područja zaštite od zračenja (posebno elektromagnetskog zračenja) i zaštite ljudi od izlaganja umjetnom, ljudskom rukom stvorenom zračenju.

Renata IVANKOVIĆ; CARNet

CARNet - ekspert u odjelu za podršku obrazovanju

Mladen Hajdinjak; Haj-kom d.o.o.

Direktor Haj-Kom d.o.o. vrlo specijalizirano orjentirane MP za mjerenja alaktromagnetskih polja, izradu simulacija i procjene rizika

Luka Pavelić; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

doktorand, istraživač, znanstveni asistent

Marija Surić Mihić; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

znanstveni suradnik, stručnjak za zaštitu od zračenja, expert osobne dozimetrije

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC