Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
286KB

                                                 Vježbenički ERP – edukativni informacijski sustav

Vježbenički ERP je edukativno informacijski sustav koji se koristi u nastavnim predmetima Vježbenička tvrtka i Strukovne vježbe za lakše svladavanje strukovnih nastavnih sadržaja uz stjecanje poduzetničkih kompetencija. Učenicima omogućava učenje i izvršavanje koraka procesa (uz kreiranje poslovnih dokumenata i kolanja poslovne dokumentacije) u najvažnijim odjelima svake poslovne organizacije: Administracija, Nabava i skladište, Prodaja, Financije i računovodstvo, Ljudski resursi, Proizvodnja. Učenici simuliraju rad u ranije spomenutim odjelima u virtualnim tvrtkama po uzoru na stvarne tvrtke

Autor(i):

Jasminka Prstec; Gospodarska škola Varaždin

Jasminka Prstec, rođena 18.11.1981. u Varaždinu, diplomirala na Ekonomskom fakultetu, Sveučilište Zagreb, zaposlena u Gospodarskoj školi Varaždin od 2009. godine kao nastavnik ekonomske skupine predmeta (Vježbenička tvrtka, Marketing, Računovodstvo itd.). Prije zaposlenja u Gospodarskoj školi Varaždin radila na radnim mjestima asistenta prodaje, nabave i marketinga u privatnim tvrtkama. Osim rada u nastavi sudjelovala u provedbi projekata: „Interdisciplinarni kurikulum srednjih strukovnih škola“ (Vježbenički ERP); „Modernizacija vježbeničkih tvrtki i razvoj digitalnih kompetencija“ (Erasmus + program); „Atrevete a emprender“ (u prijevodu Usudi se poduzeti, Erasmus + KA2) i radionica: Vježbenička tvrtka – vrata u svijet poduzetništva – projekt „3P – Planiram, Poduzimam, Promoviram“ Fakulteta organizacije i informatike; Poduzetništvo u sektoru i mogućnostima razvoja karijere u turizmu – projekt „Moja karijera u turizmu“; Mobilno i e-učenje – projekt „SEM – Sektorski i edukacijski model“. 2013. godine završila tečaj Menadžerice za izradbu i provedbu EU – ovih projekata, 2016. godine bila članica stručnih radnih skupina za sadržajnu analizu u sklopu Vanjskog vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma i strukovnih programa u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje (NCVVO). Od 2013. godine uključena u srednjoškolsko obrazovanje odraslih (obrazovni smjerovi: ekonomist, komercijalist, prodavač) i u rad CIP-a (Centra izvrsnosti iz poduzetništva – rad s visokomotiviranim učenicima), od 2018 godine. Kroz svoj rad u Gospodarskoj školi Varaždin dobila je priznanja za rad s učenicima na državnom natjecanju Poslovni izazov i međunarodnom natjecanju Poslovni izazov zapadnog Balkana. Trenutno sudjeluje u aktivnostima projekta u provedbi „Prekvalifikacijom do posla“ kao predavač predmeta Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća (obrazovni smjerovi: kuhar, slastičar).

Iva Vukotić; Gospodarska škola Varažddin

Iva Vukotić, rođena 16. 12. 1989. godine u Čakovcu. Svoje školovanje započela je na Petoj osnovnoj školi u Varaždinu, 1996. godine. Nakon osnovne škole, 2004. godine upisuje zanimanje Ekonomist na Gospodarskoj školi Varaždin. 2008. godine upisuje preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva koji se izvodi na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu u suradnji s Ekonomskim fakultetom Zagreb čime stječe titulu Prvostupnica ekonomije. Nakon preddiplomskog studija upisuje na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu diplomski studij Ekonomika poduzetništva koji završava 2013. godine s titulom Magistra ekonomije. U listopadnu 2013. godine zapošljava se na radnom mjestu Računovođe u Gospodarskoj školi Varaždin pod mjerom stručnog osposobljavanja za rad. Tijekom rada, 2014. godine upisuje Pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičko obrazovanje na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu čime je osposobljena za rad u odgojno obrazovnim institucijama. Tako se u rujnu 2014. godine zapošljava na radnom mjestu Nastavnice ekonomske grupe predmeta u Gospodarskoj školi Varaždin. Predmeti koje većinom obuhvaća radno mjesto su Računovodstvo, Vježbenička tvrtka i Strukovne vježbe. 2018. godine postaje Voditeljica Centra izvrsnosti iz poduzetništva koji djeluje unutar Centara izvrsnosti Varaždinske županije. Kroz svoj rad u Gospodarskoj školi Varaždin dobila je priznanja za rad s učenicima na državnom natjecanju Komercijalist, državnom natjecanju Poslovni izazov i međunarodnom natjecanju Poslovni izazov zapadnog Balkana. Sudjelovala na projektima „3P – Planiram, poduzimam, promoviram“ Fakulteta organizacije i informatike i „Interdisciplinarni kurikulum srednjih strukovnih škola“ Gospodarske škole Varaždin. Sa svojim prijavama aplicirala je na tri natječaja Erasmus+ projekta i bila voditeljica projekta Erasmus+ „Modernizacija vježbeničkih tvrtki i razvoj digitalnih kompetencija“

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC