Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
8.7MB

                                                 Praktična nastava – podučavanje istraživanjem

Interaktivnim izlaganjem Praktična nastava – podučavanje istraživanjem predavači, nastavnici praktične nastave u strukovnoj školi, prikazat će primjer dobre prakse – projekt izrade CNC tokarilice. Rad učenika u sklopu takva projekta u četiri koraka: 1. Upoznavanje s projektom, analiza problema, razmjena mišljenja, izrada nacrta i plana rada. 2. Rastavljanje klasične CNC tokarilice, zamjena istrošenih strojnih dijelova, obnova antikorozivne zaštite, izrada strojnih dijelova za konverziju u CNC tokarilicu, izrada nosiva stola s potrebnim zaštitama, spremištima za elektroniku i spremištem za odvajanje strugotine te zaštitnih elemenata koje propisuje zaštita na radu. 3. Ugradnja koračnih motora, senzora, upravljačke jedinice, napajanja, relejskih modula te kalibriranje i programiranje elektronike. 4. Puštanje CNC tokarilice u rad, određivanje početnih karakterističnih točaka. Pri planiranju nastave nastavnik diferencira zadatke u razrednome odjelu ovisno o sposobnostima učenika te ih prilagođava darovitim učenicima i učenicima s teškoćama. Takva diferencijacija zadataka omogućuje optimalno ostvarivanje potencijala svih učenika što pozitivno utječe na radno ozračje tijekom nastave. Dosadašnje iskustvo predavača pokazuje da su učenici izuzetno motivirani i ponosni zbog prezentacije rezultata projekta, na što osobito utječe predstavljanje njihova rada u medijima. Izlaganje će dokazati kako se provođenjem projektne nastave u praktičnoj nastavi razvija kreativnost učenika te, pozicioniranjem učenika u središte nastavnoga procesa, pozitivno utječe na njihovu aktivnost i motivaciju. Usvojena znanja i vještine učenicima će omogućiti razvoj komparativnih prednosti pri pozicioniranju na tržištu rada te postaviti odlične temelje za cjeloživotno učenje. Takav način usvajanja gradiva otvara i dodatne mogućnosti za integraciju nastavnih sadržaja unutar istoga predmeta te korelaciju s drugim, stručnim i općeobrazovnim, nastavnim predmetimač.

Autor(i):

Vedran Runje; Industrijsko-obrtnička škola Slatina

Vedran Runje,rođen 4.4.1987. u Zagrebu, nakon gimnazijskog obrazovanja, uspješno upisuje i završava studij Strojarstva, usmjerenja strojarske konstrukcije. Nekoliko godina radio u sektoru energetike i vjetropotencijala za jedan vjetropark u RH, ekstremno penjanje do visine od 120 m, pružanje usluge konzultacija menadžmenta, pristup investitorima, instaliranje i popravak industrijske opreme, kao i popravak ULM zrakoplova i njihovih komponenata. Također vodio i konzultirao investitore u sektorima energetike, kogeneracijskih i trigeneracijskih energetskih postrojenja tehnologije rasplinjavanja drvne mase različitih proizvođača iz Europe i Kine. Pretežito komunicirao s investitorima i nositeljima tehnologija njemačkog govornog područja. Kao inženjer strojarstva, mehaničkih konstrukcija dobro čita i razumije tehničku dokumentaciju, mehaničke i električne sheme na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Komunikativan educiran u radu s programima za 3D konstruiranje (CATIA, SolidWorks, AutoCAD, Fusion360), progamima za FEM analizu (metoda konačnih elemenata) (CATIA, Autodesk simulation, Ansys). Dobro poznaje rad na CNC strojevima i njihovo programiranje. Također obučen i treniran za rad u nepristupačnim i ekstremnim uvjetima. Od 2018. radi kao nastavnik strojarske grupe predmeta u Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina

Mark-Kristijan Milaščević; Industrijsko-obrtnička škola Slatina

Mark-Kristian Milaščević rođen 15.12.1977. u Bad Mergentheimu, Republika Njemačka. Nakon završene osnovne škole završava srednju školu Marka Marulića Slatina zanimanje Elektrotehničar. Nakon završenog studija Elektrotehnike u Osijeku počinje raditi u srednjoj školi Marka Marulića te predavati stručne predmete zanimanjima Elektrotehničar te Elektroinstalater. Od 2008. predaje stručne predmete iz područja elektrotehnike u Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina. Aktivan na natjecanjima Elektroinstalatera (državna natjecanja), voditelj aktiva, upisni koordinator, administrator imenika, voditelj tima za eškole.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC