Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »

                                                 Kako prići kurikulumski ili Koliko traje 1 sekunda?

U trenutku kada tehnologija ulazi u sve hrvatske škole i postaje nastavno sredstvo, zadaća nam je ponuditi učenicima DOS-ove s elementima igre, istražiti njihov utjecaj na motivaciju učenika i usvajanje nastavnih sadržaja te mogućnosti za različite vrste vrednovanja. Kako prići kurikulumski ili Koliko traje 1 sekunda? U školskoj godini 2019./2020. učenici prvih razreda osnovne škole uče po novim predmetnim kurikulumima i kao dugogodišnje autorice brojnih DOS-ova naš sljedeći korak je prilagodba novim kurikulumima. Za primjer, prikazat ćemo digitalne vježbe za 2. i 3. r. OŠ izrađene u aplikacijama Genially, Bookwidgets, Wordwall i CODe.org. Istražimo zajedno! Koliko traje 1 sekunda? Kako kurikulumski prići obradi mjerenja vremena, računati s jedinicama za mjerenje vremena? Kako povećati motivaciju učenika, ostvariti zadane ishode i vrednovati rad učenika, uz uporabu IKT-a i aplikacija? 1.DOS: MATEMATIKA/ PRIRODA I DRUŠTVO/ TZK/ HRVATSKI JEZIK: Mjerenje vremena(međupredmetna povezanost, vrednovanje za učenje) • https://view.genial.ly/5cb1a576ae19600f3ad73f91 2. I 3. DOS: MATEMATIKA/ PRIRODA I DRUŠTVO/ HRVATSKI JEZIK: Mjerenje vremena (mjerne jedinice, razumijevanje pročitanog, plan korištenja vremena, vrednovanje kao učenje) • https://view.genial.ly/5cb133cabcfaf90f54794657 • https://wordwall.net/embed/play/515/482/130 4., 5., 6. i 7. DOS: MATEMATIKA/PRIRODA I DRUŠTVO/HRVATSKI JEZIK/MPT: Mjerenje vremena (rimske brojke, snalaženje na satu i kalendaru, vrednovanje kao učenje) • https://www.bookwidgets.com/play/YGWCAP • https://wordwall.net/embed/play/515/469/360 • https://wordwall.net/embed/play/491/891/843 • https://view.genial.ly/5caf867d6e08c20f4e0af432 7. DOS: MATEMATIKA: Mjerenje vremena (vrednovanje naučenoga) • https://www.bookwidgets.com/play/AHK2QK 8. DOS: PRIRODA I DRUŠTVO: Snalaženje u vremenu (vrednovanje naučenoga) • https://view.genial.ly/5ccc9d98db97e30f5d60f632 9. i 10. DOS: INFORMATIKA: Koliko traje kretanje? (CODE, vježba učenika 3.razreda za učenike 2. razreda, izrađuju pozadinu i pokreću lik u zadanom trajanju u CODE.org) • https://studio.code.org/c/896732523 • https://studio.code.org/c/896731341

Autor(i):

Branka Pastuović; Osnovna škola Brodarica

Učiteljica savjetnica u OŠ Brodarica.

Zvjezdana Kurtalj; Osnovna škola Ljubo Babić Jastrebarsko

Zvjezdana Kurtalj, učiteljica razredne nastave u PŠ Plešivica, mentorica studentima UFZG-a, autorica i dobitnica priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini za projekte i dijeljene digitalne obrazovne sadržaje.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje: 45 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC