Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
6.2MB

                                                 Izvedimo tehnologiju u prirodu

Ovim interaktivnim izlaganjem prikazat ćemo praktične primjere korelacije prirode i informatike u 5.r Cilj ovog rada je povezati izvornu stvarnost i IKT, te smisleno korištenje tehnologije na terenskoj nastavi. Učenici su dobili zadatke u pripremljenoj bilježnici napravljenoj u OneNote-u koju su otvorili pomoću pripremljenog QR koda. U OneNote-u su im stavljeni zadatci i upute, te je otvorena stranica za svakog učenika. Učenici su svoje bilješke pisali i spremali u pripremljenu bilježnicu. Za vođenje bilješki koristili su se školski tableti i osobni mobiteli. Služeći se digitalnim alatom PI@ntNET imenovali su biljne vrste na terenu, te rezultate spremali u OneNote. Rezultat terenske nastave je zajednička online prezentacija (GoogleSlides) i isprintani herbarij s biljkama (GoogleDocs). Radovi su objavljeni na web stranici škole, te isto tako poslani Vrtnoj bajci na korištenje pod CC licencom (upotreba uz navođenje autora) Učenici prije su na nastavi informatike obradili Word i PowerPoint, te njihove inačice u online verziji unutar Office365. te su kroz ovu terensku nastavu upoznali rad i u GoogleDocs i GoogleSlides. Usporedili su i analizirali razlike i sličnosti offline i online verzija programa te istražili mogućnosti zajedničkog korištenja dokumenata u online programima. Provjera uspješnosti terenske nastave iz prirode provedena je kroz Google Forms obrazac i izlaganje prezentacije i herbarija, rezultati su pokazali povećanje motivacije za učenje kroz ovakav oblik rada. Provjera uspješnosti terenske nastave iz informatike provedena je analizom radova učenika u online programima. Terenska nastava je odrađena u sklopu ishoda iz novog kurikuluma (ishodi će biti prikazani na prezentaciji)

Autor(i):

Maja Jurić-Babaja; OŠ Vladimir Nazor Čepin

Maja Jurić-Babaja rođena je 1972. godine u Osijeku. Diplomirala je 1999. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice matematike i informatike. Od 2000.godine radi u OŠ Vladimir Nazor kao profesor informatike. Promovirana u zvanje mentora 2009. te u zvanje savjetnika 2014. Redovito sudjeluje na školskim i županijskim natjecanja, te je aktivna i u povjerenstvu za natjecanja. Redovito sudjeluje na raznim stručnim usavršavanjima, a često drži i razna predavanja i radionice vezana za IKT. U školi je koordinator za e-škole, administrator e-matice i e-dnevnika, web stranice i Facebook i Instagram profila škole.

Monika Pavić; OŠ Vladimir Nazor Čepin

Monika Pavić rođena je 1967. godine u Osijeku. Diplomirala je 1992. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Na Teologiji u Đakovu diplomirala je 1997. godine te stekla zvanje profesor vjeronauka – diplomirani kateheta. Profesorica je biologije i kemije u Osnovnoj školi Vladimir Nazor u Čepinu. Zagovornica je suvremenih pristupa u obrazovanju te u svom svakodnevnom radu primjenjuje nove tehnologije kako bi unaprijedila nastavni proces s posebnim naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja i poticanje suradničkog učenja. Promovirana je u zvanje učitelja mentora 2009. godine a obnovom statusa 2014. godine promovirana je u učitelja savjetnika biologije. Redovito sudjeluje na školskim , županijskim natjecanjima iz biologije i kemije. Učenici su pod njenim mentorstvom sudjelovali na državnom natjecanju iz biologije. Koordinator je Eko -škole sudjeluje u brojnim projektima u školi i lokalnoj zajednici. Voditeljica je vijeća učitelja biologije Osječko baranjske županije gdje sa svojim kolegama razmjenjuje iskustva korištenja IKT-a u nastavi. Radi kao mentor studentima i aktivno sudjeluje sa Odsjekom za biologiju u Osijeku.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC