Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
4.6MB

                                                 Webinar – otvaranje virtualne sobe, priprema i održavanje

Webinari (eng. webinar – web based seminar) postaju sve popularniji alat koji jednostavno, bez troškova i velikih zahtjeva za korisnike omogućava komunikaciju i razne oblike suradnje i skupnoga rada. Sustav za webinare omogućava održavanje predavanja, radionica i seminara koji se prenose internetom, a uključuju video, audio i tekstnu komunikaciju među korisnicima. Glavna značajka webinara njihova je interaktivnost, odnosno mogućnost davanja, primanja i komentiranja informacije, što omogućava interakciju između predavača i sudionika koji se nalaze na više različitih fizičkih lokacija. Usluga, koju je uspostavio Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra, omogućava sudionicima radionice otvaranje virtualne sobe u kojoj sudionik može pripremati i održavati webinare, definirati način pristupa webinarima, radnu površinu, sudionike i njihove uloge. U svakoj virtualnoj sobi standardno su unaprijed definirane tri radne površine: za razmjenu, za suradnju i za diskusiju, a sudionik radionice može otvoriti i izraditi nove radne površine i kombinirati dostupne alate u sustavu. U sustavu postoji više uloga, a osoba kojoj se odobri otvaranje sobe za webinar ima ulogu domaćina. Sudionike webinara domaćin poziva u sobu pozivnicom preko e-pošte koja sadrži dan i sat/vrijeme webinara te URL-adresu sobe, a sudionike može unaprijed upisati u webinar ili im odobriti ulazak prije samoga webinara. Sustav također omogućava snimanje webinara radi njegova eventualnoga kasnijeg prikazivanja. Ovaj alat za e-učenje sigurno će biti zanimljiv svima koji drže nastavu na raznim lokacijama ili žele održati seminare ili konzultacije s osobama koje se nalaze bilo gdje u svijetu. Webinari omogućavaju prisutnost i slikom i glasom, a ujedno i uštedu visokih troškova putovanja.

Autor(i):

Kristinka Lemaić; Industrijska strojarska škola, Zagreb

Kristinka Lemaić 1994. godine diplomirala je Proizvodno strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu čime je stekla zvanje inženjerke strojarstva. Radila je u privatnom sektoru, a od 2015. zaposlena je u Industrijskoj strojarskoj školi (ISŠ) u Zagrebu gdje poučava Zaštitu na radu i voditeljica je Praktične nastave. Intenzivno koristi i proučava korištenje IKT-a u poučavanju. Sudjeluje u organizaciji i provedbi webinara s ciljem promocije ISŠ-a te organizira i provodi webinare Sigurnost i zaštita zdravlja na radu o čemu je izlagala na stručnim skupovima sektora Strojarstva, brodogradnje i metalurgije i na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu u okviru stručne sekcije Digitalna transformacija obrazovnih institucija CECiiS 2018 konferencije. Autorica je e-Knjige Sigurnost i zaštita zdravlja na radu koja je 2017. na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji CUC19: Povezani znanjem nagrađena u okviru natjecanja Pravi kaLibar za znanje, a 2018. Ministarstvo znanosti i obrazovanja e-Knjigu uvrstilo je među 100 najinovativnijih digitalnih obrazovnih sadržaja. Forum za slobodu odgoja 2019. godine nagradio je video uradak učenika “Budi muško, mijenjaj pravila!” izrađen pod njenim mentorstvom. Bila je mentorica učenicima koji su na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2019 osvojili brončanu medalju sudjelujući u smotri sektora Strojarstva, brodogradnje i metalurgije na temu Izrada vacuum forming uređaja. Članica je projektnog tima ISŠ-a koji je u šk. god. 2018./2019., u sklopu programa Erasmus+, proveo projekt „Competitive VET for learners and teachers“. Objavljuje članke i digitalne nastavne materijale u digitalnom časopisu za obrazovne stručnjake Pogled kroz prozor, na Portalu za škole i na Školskom portalu.

Mate Sabol; Industrijska strojarska škola, Zagreb

Mate Sabol diplomirao je 2014. godine Industrijsko inženjerstvo i menadžment na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu čime je stekao zvanje magistra inženjera strojarstva. Od 2015. godine zaposlen je u Industrijskoj strojarskoj školi (ISŠ) u Zagrebu kao nastavnik strojarske skupine nastavnih predmeta. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine završio je studij nastavničke naobrazbe pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja. Sudjeluje u pripremi učenika za strukovno usmjerena školska, međužupanijska i državna natjecanja. Bio je mentor učeniku koji je 2018. godine sudjelovao na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola u disciplini Dizajniranje računalom u AutoCAD-u. Intenzivno koristi i proučava korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije u poučavanju. Sudjeluje u organizaciji i provedbi webinara s ciljem promocije ISŠ-a, a organizira i provodi i webinare Sigurnost i zaštita zdravlja na radu. Na stručnom skupu Županijskog stručnog vijeća sektora Strojarstva, brodogradnje i metalurgije 2017. godine izlagao je o projektu e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt), a na Državnom stručnom skupu sektora Strojarstva, brodogradnje i metalurgije 2018. godine održao je radionicu Primjena interaktivnih digitalnih alata u nastavi. Član je projektnog tima ISŠ-a koji je u šk. god. 2018./2019., u sklopu programa Erasmus+, proveo projekt COVET „Competitive VET for learners and teachers“. Redovito se stručno usavršava i objavljuje članke i digitalne nastavne materijale u digitalnom časopisu za obrazovne stručnjake Pogled kroz prozor, na Portalu za škole i na Školskom portalu.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Poželjno je da sudionici radionice imaju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr i osnovnu razinu digitalne pismenosti.

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC