Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
14.6MB

                                                 CRISS projekt u Srednjoj školi Zlatar

CRISS je obrazovni inovativni projekt, temeljen na europskom priznatom okviru za digitalne kompetencije građana. Svrha projekta je testiranje platforme koja će omogućiti stjecanje i vrednovanje digitalnih kompetencija učenika u osnovnim i srednjim školama diljem Europe. Financiran je sredstvima Europske unije u okviru programa OBZOR 2020.

U testiranje digitalne platforme uključeno je oko 25400 učenika, 2290 nastavnika i 490 obrazovnih ustanova iz cijele Europe.

Iz Hrvatske je uključeno oko 1000 hrvatskih učenika i 60 nastavnika iz ukupno 20 škola.

Iz Srednje škole Zlatar je uključeno 68 učenika i 5 nastavnika (informatika, matematika, fizika, zemljopis)

U Hrvatskoj se projekt provodi u suradnji Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina i CARNet-a.

Inovativnost metodologije poučavanja temelji se na tehnologiji računalnog oblaka - CRISS platformi koja sadrži učenički e-portfolio putem kojeg nastavnik ima stalni pristup radovima i podacima učenika.  

Nastavnicima su dostupni alati za planiranje nastave, praćenje te evaluaciju napretka učenika u svrhu stjecanja digitalnih kompetencija.

Koristeći dostupne alate nastavnici svoje nastavne cjeline mogu učiniti dinamičnijim i interaktivnijim za učenike čime će zasigurno podići razinu motivacije učenika za usvajanjem nastavnog gradiva.

Učenici su u sklopu projekta prošli kroz pet područja digitalnih kompetencija:obrada informacija, komunikacija i online suradnja, stvaranje digitalnog sadržaja, sigurnost i rješavanje problema.

Na satovima informatike smo obradili scenarij Moj Internet, suradnički, interdisciplinarni projekt čiji je cilj informirati i podići razinu svijesti o sigurnoj i pozitivnoj uporabi digitalnih alata i tehnologije. Učenici su se podijelili u grupe, surađivali u sustavu OFFICE365 te radove prenijeli na CRISS platformu gdje su pregledani i ocijenjeni.

Autor(i):

Vesna Pisačić; Srednja škola Zlatar

Vesna Pisačić rođena je u Zagrebu 1973. godine. Osnovnu školu završila je u Zlataru, a srednju školu u Konjščini, smjer matematika-informatika. Diplomirala je 1998. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, smjer informacijski sustavi. Radi u Srednjoj školi Zlatar od 1998. godine kao nastavnica informatike i računalstva. Godine 2018. drugi put je promovirana u zvanje profesor savjetnik. Sudjeluje na školskim i županijskim natjecanjima iz informatike, održava mrežnu stranicu Srednja škole Zlatar, održava radionice i predavanja za nastavnike na stručnim skupovima te priprema učenike za natjecanja iz područja informatike. Proteklih nekoliko godina sudjeluje u ispravljanju ispita državne mature. Od školske godine 2018./2019. voditeljica je Županijskog aktiva nastavnika informatike za osnovne i srednje škole Krapinsko-zagorske županije.

Damjan Zagorec; Srednja škola Zlatar

Damjan Zagorec rođen je u Varaždinu 1981. godine. U rodnom mjestu je pohađao osnovnu i srednju Elektrotehničku školu Varaždin. Diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Prvo radno mjesto mu je bilo u Siemensu gdje radi kao SAP programer. Nakon Siemensa zapošljava se u Srednjoj školi Zlatar gdje radi od 2008. godine. Godine 2015. promoviran je u zvanje profesor mentor. Od 2013. godine radi kao vanjski suradnik u Algebri kao nastavnik u pripremama za državnu maturu. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike te u ispravljanju ispita državne mature proteklih nekoliko godina.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC