Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
89.1MB

                                                 Pokušavam misliti, ne zbunjuj me činjenicama

Projekt debate u nastavi „Pokušavam misliti, ne zbunjuj me činjenicama“ projekt je učenika sedmih i osmih razreda u koji su bile uključene četiri škole: OŠ D. Tadijanovića u Vukovaru, OŠ Retfala iz Osijeka, OŠ Ernestinovo iz Ernestinova i OŠ S. S. Kranjčevića Levanjska Varoš. Projekt se odvijao u četiri tjedna. Tema debate bila je Hipokratova izreka „Neka vaša hrana bude lijek, a vaš lijek vaša hrana“. Teze za debatiranje bile su: Veganskom prehranom do zdravijeg i duljeg života, Previše sporta šteti zdravlju, Pretilost u dječjoj dobi odgovornost je roditelja i Zdrava hrana osigurava dug život. Međuškolska debata odvijala se na dvije razine. U Yammeru su učenici svih škola tijekom tjedna raspravljali o izabranoj tezi, stavljajući materijale i argumentirajući svoje stavove. Na kraju tjedna škola domaćin vodila je debatu suprotstavljajući afirmacijsku i negacijsku skupinu učenika, dok su učenici ostalih škola videokonferencijski pratili debatu koristeći program Adobe Connect te su se aktivno uključivali u debatu glasajući u Mentimetru na početku o svojim stavovima i na kraju o boljem argumentiranju afirmacijske i negacijske skupine te tako odlučili o pobjedniku debate. Nakon završnih riječi skupina učenici iz ostalih škola učenicima domaćinima postavljali su pitanja o predstavljenoj tezi na koja su učenici domaćini argumentirano odgovarali. Debata potiče kritičko mišljenje i uči ih kako argumentirano obraniti svoje stavove. Grupni rad potiče društvene i komunikacijske vještine kod učenika i njihovu suradnju ne samo unutar škole i s nastavnikom, već i s drugim školama i učenicima koje ne poznaju, ali uče surađivati te braniti ili opovrgavati izabrane teze.

Autor(i):

Draženka Kovačević; Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar

Draženka Kovačević rođena je 2. ožujka 1968. godine u Osijeku. Diplomirala je 2002. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija obavljala je poslove stručne voditeljice u parku prirode Kopački rit. U privatnoj gimnaziji Gaudeamus radila je u nastavi te sudjelovala na projektu škole u prirodi. Sudjelovala je i na školskom, županijskom i državnom natjecanju iz kemije. Od 2007. godine stalna je zaposlenica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Vukovaru na radnom mjestu nastavnice prirode, biologije i kemije. Radu škole doprinosi velikom angažiranošću u različitim projektima i radionicama. Također, aktivna je u promicanju novih ideja i tehnologija te je uključena u projekt eksperimentalne organizacije nastave i e-škole, kao nastavnica STEM predmeta. Članica je županijskog povjerenstva natjecanja iz kemije i redovito sudjeluje u županijskim i školskim natjecanjima. Aktivno sudjelovala na 18. i 19. CARNetovoj korisničkoj konferenciji, predstavljajući konferencijski rad u sklopu teme "Primjeri dobre prakse e-Škole", pod nazivom "Istražujem zapisujem i dijelim jer kemija je svugdje oko nas te Ogledni sat "Slatko? Da, ali kratko - biologija i matematika u kuhinji". Godine 2018. na CARNetovoj korisničkoj konferenciji u Šibeniku sudjeluje prezentirajući interaktivno izlaganje „Kako ispričati STEM priču?“, s kolegicom I. Mažar Marušić

Damira Nujić; Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar

Damira Nujić rođena je 6. 9. 1988. godine u Vukovaru. Osnovnu školu završila je u Kotoribi, a Opću gimnaziju u Vukovaru. Završila je jednopredmetni sveučilišni diplomski studij Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku te stekla akademski naziv magistre edukacije Hrvatskog jezika i književnosti. Diplomski rad pisala je pod nazivom „Rodne teorije i opis jezika“. Dobitnica je posebne godišnje nagrade Lions cluba Osijek za najboljeg studenta završne godine, Pohvale (cum laude) za završen studij u redovitom roku s iznimnim uspjehom te državne stipendije za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija. Zajedno sa sveučilišnim profesorom B. Kunom, objavila je rad „O rodnom osjetljivom jeziku“ u Poznan Slavic Studies. Godine 2018. na CARNetovoj korisničkoj konferenciji u Šibeniku sudjeluje prezentirajući ogledni sat „6u1 predmet za uspješan put oko svijeta“, s kolegom D. Tufekčićem. Trenutno radi u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru.

Marina Žulj; Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar

Marina Žulj rođena je 4. travnja 1991. godine u Vukovaru. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završila je u Vukovaru. Završila je Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij s informatikom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku te stekla naziv magistra primarnog obrazovanja. Tijekom studiranja bila je stipendistica grada Vukovara od 2010. do 2015. godine. Članica je udruge „Društvo naša djeca Vukovar“. Trenutno radi u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru na mjestu nastavnice informatike. Aktivno sudjeluje u brojnim školskim projektima te s učenicima ostvaruje izvrsne rezultate. Rado ostvaruje međupredmetnu i međuškolsku suradnju kroz svoj rad. U nastavi koristi Office 365, Micro bit, Prezi, Mentimeter, Canvu...

Darko Tufekčić; Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar

Darko Tufekčić je rođen u Osijeku 1981. godine. Godine 2006. završava dvopredmetni studij Povijesti i njemačkog jezika u Osijeku te se zapošljava u OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru, gdje radi i danas kao učitelj povijesti i njemačkog jezika. Godine 2008. bio je polaznik CARNet-ove e-learning akademije te je od tada do danas konstantno zainteresiran za IKT u nastavi te ga vrlo uspješno primjenjuje u nastavi i brojnim projektima u kojima aktivno sudjeluje. Godine 2017. profesor Darko Tufekčić imao je čast kao predavač u sklopu oglednog sata na CUC-u prezentirati nacionalno poznati video konferencijski projekt "Sat povijesti iz Vukovara". Na taj je način prenio desetogodišnje iskustvo videokonferencije u nastavi polaznicima CUC-a. Godine 2018. profesor Tufekčić održao je još jedan ogledni sat na CUC-u, na temu „6 u 1 predmet za uspješan put oko Svijeta“, gdje je s profesoricom Damirom Nujić prikazao povezanost i važnost korelacija u predmetnoj nastavi.

Nataša Šego; Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“, Levanjska Varoš.

Nataša Šego rođena je 1968. godine u Osijeku, živi u Čepinu. Radi u Levanjskoj Varoši, Osijeku i Vukovaru. Diplomirala je 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku te je time stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Svoj rad počinje 2004. godine u OŠ „Miroslav Krleža“ u Čepinu kao učiteljica prirode, biologije i kemije. Od 2005. do 2009. godine radi na poslovima učiteljice prirode, biologije, kemije, matematike, tehničke kulture, razredne nastave i likovne kulture u više škola u dvije županije. Zapošljava se 2012. godine u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ u Đakovu, gdje obavlja poslove učiteljice prirode, biologije i kemije. Posebno se ističe radom s naprednim učenicima na polju kemije i odličnim rezultatima na županijskim natjecanjima. U Osnovnoj školi „Silvije Strahimir Kranjčević“ Levanjska Varoš zaposlena je od 1. rujna 2018. godine na mjestu ravnateljice. Napredovala je u zvanje mentora biologije 2018. godine. Sudjeluje u projektima Europske unije za zaštitu okoliša „Imam plan za otpad“ od 2018. do 2020. godine. Osnivačica je školske zadruge „Mravac“ u sadašnjoj školi. Poznavateljica i redovna korisnica napredne IKT tehnologije u nastavi i provjeri učeničkih dostignuća. Korištenje cijelog paketa Office 365 prezentira na Županijskim stručnim skupovima. Likovno nadarena. Posjeduje vlastitu firmu „Sokrat“ od 2015. godine za intelektualne usluge te radi na učilištima za školovanje odraslih.

Ivana Kardo; Osnovna škola "Ernestinovo", Ernestinovo

Ivana Kardo rođena je 1978. godine u Osijeku gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, smjer biologija i kemija. Od 2006. godine radi u Osnovnoj školi Ernestinovo gdje predaje prirodu, biologiju i kemiju učenicima od 5. do 8. razreda. Napredovala je u zvanje metora 2014. godine. Voditeljica je učeničke zadruge u svojoj školi od 2006. godine, kao i Podružnice za Osječku-baranjsku županiju od 2013. godine. U radu često koristi informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, Office365 za škole, alate za izradu anketa (Mentimeter, Google obrasci, Office 365 obrasci), za izradu kvizova (Plickers), za izradu online provjera znanja (Testmoz). Svoje primjere iz prakse prezentira na Županijskim stručnim vijećima.

Ivana Dolaček; Osnovna škola "Retfala", Osijek

Ivana Dolaček rođena je 1975. godine u Osijeku gdje je završila osnovnu škole i Tehnološku školu – smjer kemijski tehničar. Diplomirala je 2000. godine i stekla zvanje profesora biologije i kemije. Stručni ispit za zanimanje učitelja biologije i kemije položila je u Zagrebu 27. veljače 2003. godine nakon godinu dana volontiranja u OŠ “Grigor Vitez“ Osijek. Radni odnos na neodređeno vrijeme započela u siječnju 2005. godine u OŠ „Grigor Vitez“ u Osijeku. Zbog smanjenja broja razrednih odjela nadopunjavala je satnicu u više škola (OŠ „Matija Gubec“, Piškorevci, OŠ Ladimirevci PŠ Ivanovci, OŠ Gorjani te OŠ „Retfala“ u Osijeku). 3. listopada 2014. godine promovirana je u zvanje učitelja mentora iz biologije. Od 1. rujna 2018. zaposlena je na neodređeno vrijeme u OŠ „Retfala“ u Osijeku na poslovima učiteljice prirode i kemije. Tijekom višegodišnjeg rada različitim i suvremenim metodama i oblicima rada ostvaruje definirane ishode učenja. Na taj način razvija učeničke kompetencije koje će im, u budućem školovanju, omogućiti kontinuirano i uspješno stjecanje znanja. Naglasak stavlja na popularizaciju prirodnih znanosti te međupredmetnu povezanost. Daljnjim usavršavanjem kroz nacionalni program stručnog usavršavanja i sudjelovanjem u međunarodnim projektima (Erasmus+, eTwinnning) nastoji unaprijediti vlastite nastavničke kompetencije.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC