Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
6.5MB

                                                 Engleski i njemački jezik u prometu interaktivno - EDSIPI@

Učenje i poučavanje jezika struke veliki je izazov za nastavnike stranih jezika jer nema adekvatnih nastavnih materijala. Obavljanjem praktične nastave u tvrtkama čija osnovna djelatnost je promet i logistika, uočena je velika manjkavost u dijelu učeničkih kompetencija koje se odnose na poznavanje i korištenje stranog jezika u govoru i pismu.

Vodeći se navedenim, realiziran je projekt Engleski i njemački jezik u strojarstvu i prometu interaktivno –EDSIPI@ čiji je nositelj bila Strojarska i prometna škola Varaždin, a partneri u projektu bili su Škola za cestovni promet Zagreb, Srednja strukovna škola Velika Gorica, Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića i Srednja škola Zlatar. Cilj projekta bio je implementiranje strukovnih sadržaja prometa i strojarstva u strani jezik (engleski i njemački) i osigurati podizanje učeničkih znanja i kompetencija u skladu sa stvarnim potrebama realnih tvrtki.

Svrha projekta je: - podizanje specifičnih znanja i kompetencija učenika u korištenju stranog jezika u prometu i strojarstvu uz pomoć nastavnih materijala usklađenih s potrebama tržišta rada kako bi bili spremni za konkurentnost na tržištu rada, sudjelovanje u Ersamus+ programima ili pak za pohađanje stručne prakse u inozemstvu -povećana stručnost nastavnika stranih jezika

Dodatna vrijednost projekta je doprinos jačanju digitalnih kompetencija učenika te olakšavanju slabovidnim osobama usvajanje sadržaja Stranog jezika u struci. Rezultat projekta su tiskani priručnici za Engleski i njemački u strojarstvu i prometu kao i digitalni interaktivni nastavni materijali koji su dostupni na platformi https://owlio.education/, a rad na istima bit će prezentiran putem tableta u sklopu interaktivnog izlaganja.

Autor(i):

Stjepan Pisačić; Srednja škola Zlatar

Stjepan Pisačić, dipl.ing.prometa, radi u Srednjoj školi Zlatar od 1998. g. kao nastavnik prometne skupine predmeta. 2013. godine napreduje u zvanje profesor savjetnik. Bio je član radne skupine za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i strukovnog kurikuluma za zanimanje Tehničar za poštanske i financijske usluge. Bio je više puta mentor pripravnicima do stručnog ispita. Od 2015. godine do danas je voditelj Međužupanijskog stručnog vijeća za logistiku i špediciju i za zračni promet. Održao više predavanja na županijskoj i državnoj razini. Pripremio više tematskih izložbi otvorenih za javnost, kao i javnih i kulturnih priredbi u školi te je više godina sudjelovao u pripremanju i provedbi natjecanja na razini škole, bio je član organizacijskog odbora za organizaciju Državnog natjecanja učenika u obrazovnom sektoru promet i logistika te je bio mentor učenicima koji su osvajali druga i treća mjesta na Državnom natjecanju. Sudjelovao je u izradi predmetnog kurikuluma te je suautor udžbenika Promet i logistika za strani jezik u struci u sklopu projekta: EDSIPI@-Engleski i njemački jezik u strojarstvu i prometu-interaktivno (2015./16.). Sudjelovao na 6. Međunarodnom simpoziju Promet i logistika. Voditelj je stručnog vijeća prometa, ekonomije i prava u Srednjoj školi Zlatar. Stručno se usavršava sudjelovanjem na stručnim skupovima nastavnika u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Međužupanijskog stručnog vijeća kao i u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i CARNet-a.

Nataša Krajačić; Srednja škola Zlatar

Nataša Krajačić, rođena 11.07.1974.g. u Zagrebu, profesorica njemačkog jezika i književnosti i opće lingvistike i stalni sudski tumač za njemački jezik. Diplomirala 2000.g. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na odsjeku za germanistiku i opću lingvistiku. Od 1997.g. predaje njemački jezik u Srednjoj školi Zlatar. Kao nastavnica predaje njemački jezik u programima: opća gimnazija, upravni referent, tehničar PT prometa, tehničar za logistiku i špediciju, tehničar za računalstvo. 2009. g. imenovana stalnim sudskim tumačem za njemački jezik. 2011. položen stručni ispit za turističke vodiče Krapinsko-zagorske županije. 2015. g. promovirana u zvanje profesor mentor. Redovito sudjeluje kao ocjenjivač ispita državne mature iz njemačkog ispita te kao moderator kod ocjenjivanja. Redovito se usavršava na seminarima i edukacijama u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje te Goethe-Instituta. 2016.u okviru stipendije Goethe-Instituta sudjelovala na dvotjednom seminaru u Berlinu za nastavnike njemačkog jezika. Sudjelovala u radnim skupinama za izradu nastavnih materijala u projektima: EDSIPI-Engleski i njemački u strojarstvu i prometu-interaktivno (2015./16.) Lumen (izrada digitalnih materijala za društveno-humanističko-jezično područje 2017./18.) Višejezičnost u multikulturalnom i digitalnom okruženju (2018.)

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC