Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.5MB

                                                 Korisnici kao sukreatori budućnosti e-Dnevnika

Polaznici radionice će imati priliku iznijeti svoje viđenje e-Dnevnika u budućnosti. Koristeći različite metode korisnici će moći predložiti svoje ideje i očekivanja od elektroničke razredne knjige u sljedećih pet godina. Cilj radionice je prepoznati potrebe korisnika aplikacije za razdoblje od narednih pet godina.

Autor(i):

Marin Milović; CARNET

Marin Milović je voditelj programerskog tima zaduženog za e-Dnevnik aplikaciju.

Ivan Mandić; CARNET

Ivan Mandić je član programerskog tima zaduženog za e-Dnevnik aplikaciju.

Zvonimir Mance; CARNET

Zvonimir Mance je član programerskog tima zaduženog za e-Dnevnik aplikaciju.

Petar Josipović; CARNET

Petar Josipović radi u CARNET-u u Centrima potpore. Radi na poslovima organizacije podrške, razvoja novih funkcionalnosti u e-Dnevniku, održavanja sustava te testiranja novih funkcionalnosti. Održao je veći broj radionica i webinara na temu korištenja e-Dnevnika.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: osnove korištenja e-Dnevnika

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC