Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
4.0MB

                                                 Virtualna i proširena stvarnost u modernoj učionici

Virtualna i proširena stvarnost su tehnologije o kojima se u posljednje vrijeme jako puno govori, no vrlo su rijetke prilike kada ih je moguće i upotrijebiti – pogotovo u odgojno-obrazovne svrhe u radu s učenicima. Cilj ove radionice je upoznati učitelje i nastavnike s navedenim tehnologijama te im pružiti podršku u primjeni i stvaranju sadržaja virtualne i proširene stvarnosti u vlastitoj učionici. U prvom dijelu radionice polaznici će se kroz interaktivno izlaganje upoznati s osnovnim konceptima virtualne, proširene i mješovite stvarnosti te saznati što je sve potrebno za primjenu navedenih tehnologija u nastavi. Polaznici će se podijeliti u grupe te će nasumično prolaziti kroz tri štanda na kojima će korištenjem mobilnih uređaja, virtualnih naočala i druge opreme istražiti digitalne 3D svjetove, interaktivne 360˚ videozapise te mobilne aplikacije i markere za proširenu stvarnost koje je moguće primijeniti u različitim nastavnim predmetima. Radionica će završiti dijeljenjem primjera dobre prakse (načinima primjene podržanih tehnologija i aplikacija u nastavi, kreiranih učeničkih radova i digitalnih obrazovnih sadržaja) te interaktivnim kvizom za provjeru usvojenosti ishoda učenja.

Napomena: za aktivno sudjelovanje na radionici potrebno je imati podržani pametni mobilni telefon (Android ili iOS). Popis podržanih uređaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://bit.ly/arcore19. Polaznici koji ne posjeduju neki od navedenih uređaja neće moći sudjelovati u svim predviđenim aktivnostima (navedeno se odnosi na nekoliko aplikacija za čiji je rad potrebna platforma ARCore).

Autor(i):

Krešimir Varga; Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Krešimir Varga, magistar edukacije informatike, rođen je 1990. godine u Zagrebu, a živi u Zlataru gdje je završio Srednju školu za računalnog tehničara. Diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Bavi se grafičkim i web dizajnom te fotografijom. Radi u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku kao nastavnik stručnih predmeta iz područja web dizajna. Održava radionice za darovite učenike i predavanja za nastavnike na stručnim skupovima iz područja informatike te priprema učenike za natjecanja i smotre u području informatike, web dizajna i školskih listova.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Nisu potrebna nikakva predznanja, no za aktivno sudjelovanje na radionici potrebno je imati podržani pametni mobilni telefon (Android ili iOS). Popis podržanih uređaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://bit.ly/arcore19. Polaznici koji ne posjeduju neki od navedenih uređaja neće moći sudjelovati u svim predviđenim aktivnostima.

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC