Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
25.9MB

                                                 Zajedno smo jači - povežimo školski kolektiv

Radionica će obraditi teme timskog rada, suradnje, organizacije i podjele uloga u timu kao i jasne komunikacije na razini kolektiva koji se na dnevnoj bazi zajednički suočava s nizom izazova. Kroz pohađanje radionice sudionici će imati prilike unaprijediti svoje komunikacijske vještine te osvjestiti poteškoće s kojima se susreću kroz rad u timu. Također, sudioncima će se prezentirati i ponuditi metode rada za lakše rješavanje svakodnevnih izazova u radu sa svojim kolegama, a sve kroz interaktivne zadatke i rad u grupi.

Autor(i):

Andrea Pandurović Ugrin; Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

Andrea Pandurović Ugrin je Specijalistica u CARNET-ovom uredu za administraciju i vođenje EU projekata. Ima bogato iskustvo u radu s korisnicima, grupama te vođenju i osmišljavanju edukacija kao i facilitaciji. U CARNET-u je uključena u provedbu e-Škole projekta kroz aktivnosti praćenja i izvještavanja o nastalim troškovima, aktivnostima provedbe projekta te je dio tima za upravljanje kvalitetom. Uz navedeno radi na aktivnostima vezanim uz Scientix projekt, koji obrađuje teme popularizacije znanosti i STEM područja, te sudjeluje u aktivnostima Erasmus+ programa kroz osmišljavanje, pisanje i podršku u provođenju Erasmus+ projekata.

Patricia Pavlović; Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

Patricia Pavlović radi u Centrima potpore od studenog 2018. godine. Sudjeluje u aktivnostima vezanima uz drugu fazu e-Škole projekta. Na e-Škole projektu najviše radi na koordinaciji aktivnosti između izvođača i škola. To se najviše odnosi na faze projektiranja i kabliranja lokalne bežične mreže na lokacijama obuhvaćenim drugom fazom programa e-Škole. Osim navedenog, sudjeluje na aktivnostima vezanim uz DOTS projekt gdje je do sada sudjelovala u raspisivanju projektne prijave. DOTS projekt se odnosi na razvijanje transverzalnih vještina kod nastavnika u STEM području. Prije početka rada u Centrima potpore, dvije godine radila je kao agentica na CARNET-ovom Helpdesku u Timu za podršku obrazovnom sustavu.

Bojan Markičević; Atelier des Jours à Venir, Pariz, Francuska, OŠ Velika Mlaka i XIII. gimnazija

Bojan Markičević iskusan je facilitator i znanstveni komunikator koji je uključen u STEM obrazovanje kako kroz formalnu tako i neformalnu razinu. Radi kao učitelj fizike u OŠ Velika Mlaka te kao predavač transverzalnih znanstvenih vještina na dodiplomskom studiju "Granice znanosti o živim sustavima" pri Centru za istraživanje i interdisciplinarnost u Parizu u sklopu Sveučilišta Paris Descartes. U međunarodnoj neprofitabilnoj organizaciji Atelier des Jours à Venir radi kao viši savjetnik za znanstvenu edukaciju i komunikaciju. Od 2013. tijekom dvije godine suvodio je izborni kolegij za postdiplomske studente jednog od prestižnih sveučilišta u svijetu ETH u Zürichu (Švicarski tehnološki institut). Držao je predavanja i radionice na teme razvoja znanstvene komunikacije kao alata za mirno rješavanje sukoba po sveučilištima diljem svijeta kao što su Beijing University, Kina, VU Amsterdam University, Nizozemska, UCLA, Kalifornija, USA i St. Mary's University Adis Abeba, Etiopija. Predavač je na SISSA Masterclas znanstvene komunikacije u Trstu, Italija. Surađuje s Mrežom znanstvenih muzeja i centara u Beču, Austrija na edukaciji metodičara STEM nastave. U suradnji s CARNetom (Hrvatska akademska i istraživačka mreža) radi na razvoju i izvedbi edukacija i treninga za STEM nastavnike o inovativnim metodama poučavanja te implementaciji znanstveno-istraživačkog procesa u nastavi. Aktivno je uključen kao trener mentora u sklopu Ljetne tvornice znanosti od njezinih početaka 2007.g. Urednik je i voditelj popularno znanstvene radijske emisije Znanost na eteru na Radio Studentu. Rođen je u Sarajevu ali će za sebe često reći kako je stanovnik planeta Zemlje.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: nisu potrebna predznanja

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC