Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
63.4MB

                                                 Digitalna Erasmus početnica

Radionica "Digitalna Erasmus početnica" uključuje upoznavanje rada na projektnom zadatku za Erasmus + projekte pomoću različitih digitalnih alata. U samom uvodu u trajanju od 20 minuta, voditeljice radionice će predstaviti Erasmus + projekt i etape rada prilikom pisanja i provedbe projektne ideje uz pomoć digitalnih alata. Kao primjer uspješne aplikacije, voditeljice će prezentirati vlastite Erasmus projekte, izbor i uporabu digitalnih alata koje su koristile te njihovu efikasnost u timskom radu. Nakon uvodnog dijela, slijedi radionički dio u trajanju od 50 minuta. Sudionici će biti podijeljeni u pet skupina koje predstavljaju pet različiti timova u kojima će na dinamičan i inovativan način raditi na dijelovima projektne ideje. Skupine će raditi na analizi potreba škole od strane svih dionika i izradi strategije, izradi problemskog stabla i stabla ciljeva, izboru edukacija i integriranju u nastavu i školski kurikulum te financijskom planiranju, diseminaciji i evaluaciji projekta. Unutar timova sudionici će raditi s predloženim digitalnim alatima kao što su: QR kodovi, Kahoot, Microsoft Office 365 (Forms, Word, PowerPoint), Linoit, Mindomo, Mentimeter, Kizoa, Kapwing, Canva, StoryJumper, SurveyLegend, TinyURL te će koristiti SEG, eTwinning i Edmodo platforme. Nakon završetka radioničkog dijela, sudionici će ukratko izložiti svoje radove i objediniti ih na platformi Edmodo koja će im koristiti za daljnje prijavljivanje na različite Erasmus projekte. Radionicom "Digitalna Erasmus početnica" sudionike uvodimo u svijet realizacije projektnih ideja na brz, zanimljiv i efikasan način upotrebom različitih digitalnih alata.

Poveznica na materijale s radionice: https://carnet-my.sharepoint.com/personal/melita_matan_skole_hr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmelita%5Fmatan%5Fskole%5Fhr%2FDocuments%2FCUC&originalPath=aHR0cHM6Ly9jYXJuZXQtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvbWVsaXRhX21hdGFuX3Nrb2xlX2hyL0VxdUd4ejN5SDJKT2lQUFlvWU0yU1FjQlBSTVFwdHJsN3lrYUxmY29pb080TGc_cnRpbWU9S2gxT1M4NW8xMGc

Autor(i):

Melita Povalec; Osnovna škola Frana Galovića, Školski prilaz 7, 10 000 Zagreb

Melita Povalec, rođena 25.listopada 1984. godine u Zagrebu završila je opću gimnaziju u Ivanić Gradu te diplomirala na PMF – u, smjer prof. biologije. Završila je tečaj za računalnog operatera ECDL, program ICT Edu, tečaj za školskog koordinatora međunarodnog programa Eko-škole, edukaciju za primjenu Teen Cap programa, Volontiranje u obrazovanju“ u sklopu projekta „Školski volonteri“ (FSO), program „Uvod u projektno planiranje“ (FSO), program „Razvoj kompetencija učitelja za rad u multikulturalnom okruženju“ (FSO), „E – škole“ – edukacije u sklopu državnog projekta, „EU fondovi i programi namijenjeni udrugama“, te je 2016. godine napredovala u zvanje mentora te ima certifikat British Councila C1 razina engleskog jezika. Trenutačno radi u OŠ Frana Galovića u Zagrebu na poslovima: učiteljica prirode i biologije, školska koordinatorica Eko – škole, povjerenica za otpad, voditeljica izvannastavne aktivnosti zeleni poduzetnici i dodatne biologije te je dio tima za kvalitetu. Profesorica Povalec koordinirala je brojnim međunarodnim projektima „Litter less“ i „Zelena čistka“, eTwinning projektima te je sudjelovala u Erasmus projektu „Eco Tesla“ i koordinirala Erasmus projekte: KA2 „Games for learning Science“, KA1 „KIDAMO“, KA2 „Green entrepreneures – responsible citizens“. Sudjelovala je na eTwinning konferenciji na Malti „Pokrenimo inkluziju“ te ima priznanja za mentoriranje učenika na državnoj razini iz znanja biologije. Profesorica je autorica članaka, priručnika i digitalnih obrazovnih sadržaja, držala je predavanja i radionice na Županijskim vijećima. Svakodnevno koristi digitalne alate za suradnju u kolektivu, pripremu i provedbu projekata, u nastavi i izvannastavnim aktivnostima te učenike potiče na nove i inovativne načine učenja i poučavanje.

Daria Stejskal; Osnovna škola Frana Galovića, Školski prilaz 7, 10 000 Zagreb

Daria Stejskal je profesorica kemije i biologije koja radi u OŠ Frana Galovića od 2005.godine. Bavila se istraživačkim radom na polju ekogenotoksikologije te je u suradnji s PMF-om i Hrvatskim vodama radila na projektima istraživanja kakvoće vode u Gradu Zagrebu. Na temi Mjerenje genotoksičnog učinka onečišćenih kopnenih voda na hemocitima školjkaša Unio pictorum, magistrirala je na PMF-u. Autorica je znanstvenih članaka na temi ekogenotoksikologije te je izlagala na međunarodnom simpoziju genetičara. U nastavi je prošla sve razine pa je godinama radila i u Waldorfskoj školi. Sudjelovala je u brojnim projektima i istraživanjima unapređenja nastave, od kojih izdvaja bilateralni projekt Austrije i Hrvatske na temi Procesi učenja u kurikularnom pristupu, kao jednom od začetnika kurikularne reforme. Sudjelovala je u izradi priručnika i organizaciji međunarodne konferencije. 2016. godine je diplomirala na privatnom učilištu „EU projekti“ i stekla zvanje Voditelj pripreme i provedbe EU projekata“. Sudjelovala je u pisanju i provedbi više projektnih ideja za različite fondove. Profesorica je sudjelovala u pripremi i provedbi K2 projekta „Games for learning Science“, te K1 projekta „Kreativnost, inovativnost, divergentnost, aktivnost – moć obrazovanja“. Godinama se bavi darovitom djecom u sklopu dodatne nastave iz kemije te je sudjelovala na šest državnih natjecanja. U nastavi koristi IKT, koristeći se opremom dobivenom u projektu e škola. Svojim radom nastoji razvijati znatiželju, kreativnost i ljubav prema prirodnim predmetima uvodeći nove inovativne načine poučavanja.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Polaznici radionice bi trebali imati osnovna digitalna znanja u korištenju digitalnih alata.

Procjena razine predznanja: Srednja

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC