Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
7.3MB

                                                 Simulacija računalnih mreža

Cisco packet tracer je program za profesionalnu i edukacijsku simulaciju računalnih mreža. Prilikom izrade bilo koje računalne mreže može se izvesti simulacija iste u stvarnom vremenu, pokazati kretanje računalnih paketa, izračunati i izmjeriti razne interferencije u mreži, te prikazati komunikaciju između računala i servera. Prvi dio radionice zamišljen je kao kratko predavanje o računalnim mrežama, paketima, umrežavanju i podmrežavanju, a zatim slijedi rad u Cisco packet traceru gdje ćemo simulirati slanje e-maila i komunikaciju sa mail serverom, odradit ćemo prijenos podataka u mreži i komunikaciju te najvažnije naredbe za ftp server, te prikazati princip rada i komunikaciju sa web serverom. Na kraju radionice polaznici će samo izraditi određenu mrežnu simulaciju i testirati ju.

Autor(i):

Darko Krznar; II.osnovna škola Varaždin

Darko Krznar je rođen 3.9.1973. godine i cijeli svoj radni vijek je proveo u obrazovanju. Ima 24 godine radnog staža na poslovima učitelja informatike. OD 1999. godine zaposlen je kao učitelj mentor u II.osnovnoj školi Varaždin. Od 2009. godine voditelj je Centra izvrsnosti iz informatike za osnovne škole Varaždinske županije, a od 2010. godine voditelj je ŽSV učitelja informatike Varaždinske županije. Sudeljuje o organizaciji i provedbi informatičkih natjecanja, te u organizaciji Festivala informatike koji se od 2018. godine održava u Varaždinskoj županiji.

Stiven Šijak; Osnovna škola Ludbreg

Rođen je 19.11.1972. godine. Po zanimanju je dipl.ing.prometa, a završio je i dodatno osposobljavanje za učitelja informatike. Na poslovima učitelja infomratike radi 20 godina u OŠ Ludbreg.Sudjelovao je na brojnim državnim natjecanjima i smotrama, završio je Cisco akademiju i stalno se usavršavao na području računalnih mreža. Kao predavač sudjeluje u radu Centra izvrsnosti Varaždinske županije.

Dragan Lukić; Osnova škola MArtijanec

Dragan Lukić, dipl. inf, rođen u Varaždinu, s adresom Ruđera Boškovića 21a Varaždin, telefon 098/ 17- 50-575, e-pošta: dragan.lukic4@skole.hr. Nakon završenog studija na Fakultetu organizacije i informatike (smjer IS) zapošljava se u tvrtki VIS d.d. Varaždin gdje radi 3 godine. Nakon završene pedagoško-psihološke naobrazbe na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu, zapošljava se u školstvu gdje radi zadnjih 14 godina, a trenutačno radi u OŠ Martijanec, kao učitelj informatike. Redovito sudjeluje na ŽSV informatičara te se redovito usavršava prema planu i programu MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjelujem u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike. Voditelj je zimske škole informatike od 2007. godine i predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2010.godine. Ostali poslovi: održavanje školskog web-a, administrator e-dnevnika, e-matice, voditelj projekta e-Škole u svojoj školi. Koristi se engleskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno korištenje svih alata iz MS Office/Windows, računalnih aplikacija u školi, Open Source i Web 2.0 alata.

Miodrag Maksimović; Osnovna škola Sokolovac

Rođen je 24. Studenog 1968. Godine u Kranju, Republika Slovenija. Od 1993. do 2002. godine radio kao učitelj tehničke kulture u OŠ Legrad. U OŠ Sokolovac dolazi 2002. godine kao učitelj informatike i tehničke kulture. Redovito sudjeluje na natjecanjim, te je član Županijskog povjerenstva za pripremu i provedbu natjecanja. Od 2005. do 2016. je voditelj ŽSV učitelja informatike Koprivničko-križevačke županije. Stručnim usavršavanjem i ulaganjem u vlastito obrazovanje nastoji djelovati na svoj osobni razvoj, a stečena znanja prenijeti u stručnu praksu škole u kojoj radi, vijeće učitelja informatike vodeći računa o njenim specifičnostima.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Osnovni mrežni pojmovi - aktivna i pasivna mrežna oprema, IP adrese, DHCP.

Procjena razine predznanja: Srednja

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC