Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
784KB

                                                 Iskustvenim učenjem do Eulerovog pravca

Sudionicima radionice bit će prikazano iskustvo rada usvajanja koncepata vezanih uz četiri karakteristične točke trokuta i uvježbavanje istih. Cilj je pokazati važnost prikaza geometrijskih pojmova na različite kreativne načine (osjetilima i pokretima, radom s rukama, korištenjem IKT-a). Takvim radom želi se pokazati kako učenicima olakšati usvajanje novih pojmova i razvoj geometrijskog promišljanja. Učenik je na taj način doveden u fokus pri usvajanju novih pojmova. Nastavnik vodi učenike kroz igru preko iskustvenog učenja do novih sadržaja. Sam način poučavanja prolazi kroz sve etape SAMR modela kao podrška samostalnom i angažiranom učenju i usvajanju koncepata. U uvodu radionice sudionike ćemo upoznati s kreativnim načinom usvajanja koncepata geometrije trokuta koje smo provele s našim učenicima. Danim nastavnim materijalima intuitivno se dolazi do Eulerovog pravca pomoću četiri karakteristične točke trokuta (od faze substitution – rad u wordu, preko faze augmentation – Frayerov model, rješavanje zadataka u virtualnoj učionici pomoću Geogebre, faze modification – izrada i prezentiranje umnih mapa pomoću poppleta i kvizova za samovrednovanje (Kahoot, Microsoft Forms) i na kraju faze redefinition - izrada apleta s primjenom iz svakodnevnog života). Učenici u virtualnom razredu pomoću Geogebrinog programa primijenjuju osnovne geometrijske konstrukcije i pomoću njih izvode zaključke. Umreženi učenici suradnički stvaraju radove u poppletu. Dinamičnim alatima na primjerima iz svakodnevnog života učenik postavlja hipotezu, prosuđuje i otkriva svojstva karakterističnih točaka trokuta te provjerava točnost prosuđivanja. Učeniku se kroz navedene etape učenja pomoću uporabe IKT-a omogućava postizanje više razine mišljenja. Nakon takve pripreme učenik je spreman za izazove suvremenog društva upotrebom tehnologije na višoj taksonomskoj razini.

Autor(i):

Snježana Bošnjak; Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Snježana Bošnjak rođena 1967. godine u Osijeku. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, 1992. i stekla zvanje profesora matematike i fizike. Zaposlena u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek s ukupnim stažom od 26 godina. Sve godine rada nastoji poticati inovativnost i kreativnost kod učenika s ciljem približavanja matematike svim učenicima. Redovita je na skupovima namjenjenima nastavnicima matematike od županijske do državne razine. Često se uključuje kao predavač na navedenim skupovima. Od 2017. promovirana je u zvanje profesora savjetnika matematike. Radi profesionalnog usavršavanja položila je sve module ECDL tečaja. Sudjelovala je kao predavač na CUC konferenciji 2018. s radionicom pod nazivom "Razvoj konceptualnog znanja kroz matematičke modele".

Zvjezdana Jurić; Ugostiteljsko-turistička škola

Zvjezdana Jurić rođena 1964. godine u Osijeku. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, 1988. i stekla zvanje profesora matematike i fizike. Zaposlena u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek s ukupnim stažom od 30 godina. Sve godine rada nastoji poticati inovativnost i kreativnost kod učenika s ciljem popularizacije matematike i približavanja matematike učenicima na svim razinama poučavanja. Redovita je na skupovima namjenjenima nastavnicima matematike od županijske do državne razine. Često se uključuje kao predavač na navedenim skupovima. Od 2019. promovirana je u ponovno zvanje profesora savjetnika matematike. Radi profesionalnog usavršavanja položila je sve module ECDL tečaja.Sudjelovala je kao predavač na CUC konferenciji 2018. s radionicom pod nazivom "Razvoj konceptualnog znanja kroz matematičke modele".

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Nisu potrebna neka posebna predznanja polaznika radionice.

Procjena razine predznanja: Srednja

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC