Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
2. verzija rada
View File
pdf
265KB
Prezentacija
View File
pptx
7.7MB

                                                 Kako procijeniti smislenost korištenja tehnologije u razredu?

Uvođenje tehnologije u nastavu sve je češće prisutno ne samo u poučavanju već i pri učenju. U projektu Inovativna učna okruženja podržana s IKT cilj je uvođenja tehnologije potpora transformaciji nastave na taj način, da se učenicima u osnovnoj i srednjoj školi pripreme učne prilike, u kojima dobivaju znanje i razvijaju kompetencije. Učitelji pri tom trebaju znanja i alate, s kojima mogu ocijeniti jesu li aktivnosti, podržane s IKT, primjerene za postizanje postavljenih ciljeva i jeli omogućuju transformaciju nastave. U prilogu istražujemo tri modela koji bi mogli učiteljima pri tom pomoći. Na osnovu analize 68 predanih primjera dobre prakse smo ustanovili da je za učitelje u projektu Inovativna učna okruženja podržana s IKT najprimjerenija RAT ljestvica, pri čemu se moramo neprestano preispitivati o dodanoj vrijednosti što je korištena tehnologija donosi u proces poučavanja i učenja.

Autor(i):

Maja Vičič Krabonja; Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Maja Vičič Krabnja profesorica je povijesti i geografije na Srednjoj ekonomskoj školi i gimnaziji u Mariboru več 26 godina. U poslsednjih 10 godina radi na različitim projektima u Sloveniji i Europi, kijo se bave razvojem digitalnih kompetencija učitelja te njihovim osposobljavanjem za implementaciju IKT u nastavu. Svoja iskustvadijeli i studentima Filozofskog fakulteta u Mariboru kod viježbi u okviru predmeta Didaktika Povijesti in Didaktika geografije. Ona je ko-autor više radnih bilježnica i školskih udžbenika za povijest. Aktivna je u različitim razvojnim grupama Zavoda za školstvo republike Slovenije.

Magdalena Šverc; Zavod Antona Martina Slomška Maribor

dr. Magdalena Šverc je bila predavateljica na Univerzi u Ljubljani za područje didaktike, nakon toga je bila državna sekretarka na Ministsrtvu za školstvo vlade Republike Slovenije. Sada radi na području uvajanja novih inovativnih pristupa u školsko prakso koja uklučuje nove tehnologije.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC