Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.5MB

                                                 Analiza mikroklimatskih uvjeta u učionicama

U školskog godini 2018./2019. u Prvoj gimnaziji Varaždin provedeno je istraživanje mikroklimatskih uvjeta na rezultate vrednovanja učenika. Cilj našeg projekta je dokazati ili opovrgnuti utjecaj mikroklime na uspješnost učenika i to u konkretnim situacijama, odnosno prilikom uobičajenog načina provjera znanja: pisanih provjera. Budući da se i ispiti državne mature u ovom trenutku temelje na takvom modelu provjere znanja, smatramo da je važno identificirati korelaciju između mikroklime i uspješnosti učenika na provjeri znanja, a u slučaju potvrde značajnog utjecaja doprinijeti i razvoju standarda uređenja postojećih školskih prostora ili izgradnji novih. Ispitivani mikroklimatski uvjeti bili su temperatura, relativna vlažnost, strujanje zraka. Testiranje je provedeno u 10 različitih učionica i 5 različitih predmeta ili skupina predmeta.

Autor(i):

Bojan Banić; Prva gimnazija Varaždin

Rođen je 27.09.1972. godine u Varaždinu gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju te Fakultet organizacije i informatike na smjeru "Informacijski sustavi". Na istom je fakultetu 2011. godine magistrirao, a nakon magisterija upisao je doktorski studij na kojem je trenutno u fazi izrade doktorske disertacije. 2011. godine stekao je status mentora, a 2016. godine status savjetnika. Od početka školske godine 2002/2003. radi na varaždinskoj Gimnaziji (kasnije Prva gimnazija Varaždin) kao nastavnik informatike, te na održavanju opreme i mreže računala. Redovito sudjeluje u pripremi učenika, te kao njihov mentor za brojna domaća i međunarodna natjecanja iz raznih područja informatike na kojima osvajaju visoka mjesta. Više je godina član Državnog povjerenstva za ocjenu multimedijskih radova na natjecanju Čitanjem do zvijezda. Od 2013. godine izrađuje multimedijski školski ljetopis. Uvođenjem općeg dvojezičnog smjera na engleskom jeziku radi i kao predavač informatike na spomenutom bilingualnom usmjerenju. Osim toga, uvođenjem u školu međunarodne državne mature International Baccalaureate, predaje i predmet Computer Science, a od 2014. godine u navedenom programu sudjeluje kao i ocjenjivač. Osnivanjem Centra izvrsnosti iz informatike 2009. godine u Varaždinskoj županiji u njemu radi kao predavač na različitim radionicama. Autor je više znanstvenih radova, te je član povjerenstva za prosudbu udžbenika iz informatike. U jesen 2018. godine sudjelovao je u edukaciji nastavnika u sklopu cjelovite kurikularne reforme pod nazivom „Škola za život“ u organizaciji MZO-a. Nagrađen je kao mentor Plaketom za izvrsnost Rotary Cluba Varaždin, brojnim zahvalama i pet puta Oskarom znanja od Agencije za odgoj i obrazovanje, te mnogim nagradama Varaždinske županije.

Janja Banić; Prva gimnazija Varaždin

Janja Banić, rođena je 1966. godine, osnovnu i srednju školu završila je u Varaždinu, a nakon toga i Fakultet organizacije i informatike. Na istom fakultetu kasnije upisuje i doktorski studij koji je trenutno u završnoj fazi. Od 1995. godine zaposlena je u Gimnaziji Varaždin, kasnije Prva gimnazija Varaždin, kao profesor informatike, dok od 2009. godine na istoj školi do danas obavlja posao ravnateljice. Posjeduje razvijene komunikacijske vještine koje je stekla kao višegodišnji voditelj Županijskog stručnog vijeća nastavnika informatike, a kasnije obavljajući posao ravnateljice. Višegodišnji je voditelj zimske škole informatike do 2009. godine, a od 2009. godine do danas voditeljica je Centra izvrsnosti iz informatike za srednje škole. Predsjednica je Županijskih povjerenstava na natjecanjima učenika od 1995. godine do danas. Odlično poznaje izradu i provođenje EU projekata, kao i specifičnosti R&D projekata stečeno tijekom programa osposobljavanja „Menadžerica za provođenje EU projekata“, te tijekom 6-mjesečnog rada na kolegicu „Projektni ciklusi u znanosti i razvoju“ u sklopu doktorskog studija. Od ostalih vještina posjeduje sedmogodišnje iskustvo u izvođenju nastave informatike dijelom na engleskom jeziku u programu „opća gimnazija uz skupinu predmeta na engleskom jeziku“ u Prvoj gimnaziji Varaždin. U listopadu i studenom održavala je edukacijske radionice „Kako uspješno učiti u online okruženju“ za pripremu u sustavu obrazovanja za korištenje Loomen virtualnih učionica. Autorica je, ili jedan od članova tima, brojnih projekata u provođenih u Školi. Redovito sudjeluje na konferencijama i brojnima seminarima. Dobitnica je priznanja župana Varaždinske županije, priznanja ministra za vrstan rad s učenicima, te Hrvatskog informatičkog saveza. Članica je udruge ravnatelja.

Vesna Novosel-Martinić; Prva gimnazija Varaždin

Zaposlena u Prvoj gimnaziji Varaždin od 1996. godine do danas na radnom mjestu profesora informatike. Osim poslova u nastavi, voditelj Foto grupe od 2006.-2010., a od 2007. i voditelj dodatne nastave iz informatike. Razredničke poslove obavljala do šk.god. 2010./11. i kao zamjenski razrednik u školskoj godini 2011/12.-2012./13. Vodila grupu HONI do 2014.godine, a sudjelovala i na ACSL All Star natjecanju 2010.,2012., 2015.,2016., 2017. ,2018. godine u Americi. Sudjelovala u projektu Obrazovanje profesora za ECDL u šk.god. 2007/08.

Sudjelovala na svim školskim natjecanjima, a od 2004. i na Županijskim natjecanjima. Godine 2000. sudjelovala na Državnom natjecanju iz tehničke kulture – robotika. Na Državnom natjecanju iz informatike sudjelovala 2010.,2011., 2013. , 2014. I 2017. godine sa svojim učenicima. Od 2010. godine radi i u programu Centra izvrsnosti iz informatike i računalstva koji djeluje u Školi. Održava radionice iz Osnova informatike, a prije Photoshop i Napredni algoritmi. Ove godine imala radionicu Uvod u 3D print I robotiku. Od 1.rujna 2010. do danas voditeljica ŽSV za informatiku/računalstvo SŠ Varaždinske županije. Od 3.rujna 2012. godine izvršavala i dužnost zamjenice ispitnog koordinatora Državne mature. Imala tri pripravnice – u školskim godinama 2011./12., 2013./14-2014./15.

Rješenjem AZOO od 14.srpnja 2014. bila član Povjerenstva za polaganje stručnih ispita za pripravnike. Kao voditelj Vježbaone za studente FOI radi sa studentima Informatika u obrazovanju kao mentor od 2009., od 1917. godine i sa studentima PDMO (novootvorenog smjera na FOI). Organizator i sudionik međunarodne razmjene u Njemačkoj. Od ove kalendarske godine vanjski suradnik AZOOa na poslovima uvida za napredovanja.

Andreja Veršić; Prva gimnazija Varaždin

Andreja Veršić (rođena Korotaj) rodila se 09.08.1988. u Ptuju u Republici Sloveniji od oca Martina i majke Darinke. Završila je osnovnu školu u Cestici 2003. godine, a od 2003. do 2007. godine pohađala je Prvu gimnaziju Varaždin. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, pohađala je Prirodoslovno – matematički fakultet. Najprije je upisala preddiplomski sveučilišni studij Matematike, smjer nastavnički u trajanju od 3 godine, a jesen 2010. godine upisala je diplomski sveučilišni studij Matematike, smjer nastavnički koji je i završila 07.09.2012. godine obranom diplomskog rada pod nazivom Hiperbolička geometrija. U jesen 2012. godine zaposlila se u Elektrostrojarskoj školi Varaždin na godinu dana kao zamjena za porodiljni dopust, a početkom 2013.godine počela je honorarno raditi na Sveučilištu Sjever u Varaždinu kao asistentica na predmetu Statistike, a od jeseni i kao asistentica na vježbama iz Matematike. Također, u jesen te iste godine počinje raditi u Prvoj gimnaziji Varaždin gdje, nakon polaganja stručnog ispita, dobiva ugovor na puno neodređeno radno vrijeme. Nakon povratka s porodiljnog dopusta, u jesen 2014.godine, prestaje s radom na Sveučilištu Sjever, no u Prvoj gimnaziji nastavlja s radom na projektima. Sudjelovala je u razvoju 7 novih STEM kurikuluma za izvođenje fakultativne nastave, redovito održava dodatnu nastavu iz matematike i radi s nadarenim učenicima. U svoje slobodno vrijem, točnije od 2005. godine, bavi se i vatrogastvom gdje je 2010. godine završila tečaj za vatrogasnog dočasnika.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC