Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.1MB

                                                 Učenički razvojni e-portfolio

Ogledni sat koji predstavljamo ima za cilj pokazati kako je moguće učinkovito koristiti digitalnu tehnologiju u nastavi informatike u petom i šestom razredu osnovne škole izradom učeničkih razvojnih e-portfolija koristeći se alatom MS Sway u sklopu Office 365 koje je sigurno digitalno okruženje za učenike. Učenički razvojni e-portfolio je kohezivna i dobro osmišljena zbirka elektroničkih dokumenata, digitalnih učeničkih radova, koje učenici stvaraju tijekom svog školovanja iz svih predmeta, ne nužno samo iz predmeta informatike. Kreiranje, nadogradnja i održavanje učeničkog e-portfolija je važna digitalna kompetencija koju trebamo razvijati kod učenika jer kroz radove pokazuje svoje vještine, napredak i razvoj tijekom školovanja. Uporaba IKT u nastavi omogućava učenicima stvaranje kreativnih digitalnih sadržaja, a stvaranje novih sadržaja najviša je razina učeničkih postignuća u kognitivnoj domeni koju inače slabo koristimo u svakodnevnom radu. Prezentirat ćemo primjer učeničkog e-portfolija i pokazati kako učenici u alatu MS Sway, spremaju i sustavno organiziraju svoje digitalne radove, odn. sadržaje koje su izradili koristeći web aplikacije: MS Word, MS PowerPoint, LearningApps, Scratch, MS Forms, StoryJumper, Powtoon, Pixton, Sutori, AdobeSpark. Istaknut ćemo kako im ti radovi služe za učenje, ponavljanje, provjeru znanja, razmjenu ideja, primjenu nastavnih sadržaja te međusobnu komunikaciju i suradnju. Učenici objavljivanjem svojih radova u e-portfoliju razvijaju vještine komuniciranja i pisanja, digitalnu pismenost, upotrebe multimedije, potiče ih se na kreativnost i inovativnost i kritičko mišljenje. Također e-portfolio pokazuje napredak, znanje i postignuća tokom obrazovanja, koji se može javno objaviti, potiče učenike da sami kritički vrednuju svoj rad kad su onako izloženi kritici i procjeni učitelja, roditelja i vršnjaka.

Autor(i):

Vjera Barbir Alavanja; OŠ dr. Ante Starčevića, Zagreb, Hrvatska

Profesorica matematike i informatike u OŠ dr. Ante Starčevića, gdje radi od 2006. godine. Redovito se usavršava i koristi IKT za poučavanje i učenje. Potiče kod učenika i kod kolega korištenje IKT-a. Dijeli svoje ideje i primjere dobre prakse sa širom mrežom kolega.

Mirjana Gaćina Bilin; Zdravstvena škola, Split, Hrvatska

Rođena je 1971. godine. Završila srednju školu u Splitu (MIOC) te Prirodoslovno matematički fakultet, smjer matematika i informatika, u Zagrebu. Nakon niza zamjena u raznim školama, od 2002. godine je zaposlena u Zdravstvenoj školi u Splitu kao nastavnik matematike i informatike, u zvanju mentora.

Posljednje četiri godine je ispitni koordinator za Državnu maturu. Voditelj je projektnog tima u sklopu pilot projekta e-škole, te sudjeluje u nizu projekata (Večeri matematike, Festival znanosti, Festival matematike, Dan broja Pi) s ciljem popularizacije matematike među djecom. Suorganizator je projekata „Kviz znanja“ i „Sigurnosti na Internetu“ u svojoj školi, a kao mentor održava radionice u certificiranoj učionici kolegama koji se pripremaju za stjecanje europske računalne diplome ECDL. Kontinuirano se usavršava u području matematike i informatike.

Ciljana skupina polaznika: Prvenstveno učitelji informatike, ali i ostalih predmeta. Nije potrebno imati iskustva ni vještine. Samo posjedovanje AAI@Edu računa i osnovno poznavanje korištenje računala i alata MS Office (Office 365)

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC