Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
2. verzija rada
View File
pdf
407KB

                                                 Primjena suvremenih metoda poučavanja na nastavnu jedinicu: eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca

Cilj ovog rada je opisati te pokazati primjenu odabranih tehnika poučavanja u nastavi matematike s ciljem poticanja aktivnijeg načina rada kod učenika te razvijanja kritičkog načina razmišljanja kao preduvjet i pripremu za transformaciju nastave u digitalnom okruženju. Odabrane su tehnike ERR okvira, a primijenit će se na nastavnu jedinicu „Eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca“ u prvom razredu opće gimnazije srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu. ERR okvir se sastoji od faze evokacije (E), faze razumijevanja značenja (R) i faze refleksije (R). U fazi evokacije korištena je tehnika razmisli i razmijeni u paru, u fazi razumijevanja značenja čitanje uz anketu te u fazi refleksije tehnika grozdovi. Nakon održanog nastavnog sata može se zaključiti da su ciljevi postignuti, učenici su aktivnije sudjelovali, bili motiviraniji te bolje usvojili nastavno gradivo u odnosu na nastavne sate kada su se koristile klasične metode poučavanja. Fokus je bio na učeniku, a ne na nastavniku te je sama nastava bila dinamična i interaktivna. Unatoč tome što je ovakav način nastave zahtjevniji kako za učenike tako i za nastavnike, zadovoljstvo i entuzijazam su se mogli uočiti kod svih sudionika. Primijene tehnike poučavanja pokazale su se perspektivne za implementaciju u SAMR model jer potiču samostalnu izgradnju znanja i rješavanje problema. Ključne riječi: suvremene tehnike poučavanja, ERR okvir, eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca, SAMR model

Autor(i):

Maja Škarica; Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad

Maja Škarica rođena je 1985. god. Diplomirala je matematiku i informatiku na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Od 2010. godine je stalno zaposlena kao prof. matematike i informatike u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić-Grad, a od 2013.godine kao vanjski suradnik za učilište Algebra.

Jadranka Musulin; Veleučilište Vern'

Jadranka Musulin rođena je 1979. god. Diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i trenutno je polaznica doktorskog studija na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Zamjenica je voditeljice studija Turizma na Veleučilištu Vern’ te nositeljica nekolicine informatičkih kolegija na Katedri primijenjene matematike i informatike.

Anita Harmina; Veleučilište Vern'

Anita Harmina rođena je 1982. god. Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu te je završila poslijediplomski specijalistički studij Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je na Veleučilištu Vern’ na Katedri primijenjene matematike i informatike u sklopu koje drži nastavu iz matematičih i statističkih kolegija.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC