Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
44.5MB

                                                 Bajke Ivane Brlić Mažuranić

U središtu nastavnih aktivnosti je učenik i suradničko poučavanje. Sklonost radu u timovima je zahtjev koji je danas neizbježan u svijetu rada, pa je logično i da mi u školi učenike pripremamo za takvu suradnju. Implementacijom digitalnih alata u nastavi hrvatskoga jezika, odnosno lektire potiče se i razvija motivacija za čitanje, stvaralaštvo učenika. Prikazom aktivnih metoda učenja: suradničko učenje i partnersko poučavanje odnosno vertikalna suradnja suradničkog učenja učenika 6. r. i 4. r. u nastavi hrvatskog jezika - zajedničko čitanje bajka "Priče iz davnina" Ivane Brlić Mažuranić želimo promovirati vertikalnu suradnju učitelja i učenika u obrazovnom procesu. Primjenom digitalnih alata u interpretaciji lektirnog djela Ivane Brlić Mažuranić "Priče iz davnine" cilj nam je bila nastava usmjerena na učenika. Nastavni sadržaji oblikovani su u nastavne materijale uz uporabu "Picasa“ „Wordle“, „Genially“, „LearningApps.org“ s naglaskom na „obrnutu učionicu“ (4.r.), Google“ obrasci –samoprocjena čitanja, obrazac za zadovoljstvo učenika suradničkim učenjem. Kao učiteljica razredne nastave potičem svoje učenike u primjeni inforamcijsko komunikacijske tehnologije uz edukaciju zaštite djece na internetu do samostalnog oblikovanja zadataka. Dodatni stvaralčki rad učenici su realizirali u „Genially“, „LearningApps.org“, „Book Creator“, „Powtoon“, „Tynker“„ Comic Strip Maker“, „Pixton„“„Minecraft“, „Flipsnack“, video snimka.

Autor(i):

Suzana Hergotić; OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica

Učiteljica mentor, OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica. Završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, OOUR Pedagogijske znanosti Čakovec u zvanju nastavnik razredne nastave, 1993., a od 1994. radim u OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, Koprivnica. Nagrađeni samostalni razredni projekti na nivou države ili kao suradnik u nagrađenom najboljem projektu lokalne zajednice u Europi, a koji promiču ljudska prava odnosno prava djeteta, građanske i međuljudske kompetencije učenika. Završava Cognitovu edukaciju 2014. o razvoju e-learning sadržaja u sklopu projekta “Cross – border of new technologies in education”, Edu Tech, financiran od Europske unije kroz IPA prekogranični program Mađarska Hrvatska, e- Twinning learning – videokonferencija u nastavi Sudjeluje u edukaciji o razvoju implementaciji i evaluaciji školskog kurikuluma u okviru projekta IPA „Razvoj kurikulumske kulture – Osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma 2014. i članica je povjerenstva školskog kurikuluma već četvrtu godinu. Dionik je školskog tima u educiranju Projekt „Cross border development of robotics in primary schools“ pod akronimom RoboTech koji se provodio se u sklopu Interreg V-A prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska s područja robotike. Sudionica „Criscon“ konferencije u Križevcima 2018.. Održala stručno predavanje s radionicom „Primjena IKT u razrednoj nastavi“.. 22.4.2019. u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje na Županijskom stručnom skupu za učitelje hrvatskog jezika osnovnih škola održala radionicu za polaznike "Primjena IKT u nastavi hrvatskog jezika". U nastavnom procesu koristi IKT duže od 12 godina, kao jedan od brojnih čimbenika koji podižu kvalitetu nastave u cilju postizanja željenih ishoda učenja

Anita Ružman Branković; OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica

Profesor hrvatskog jezika. Nagrađivana u području hrvatskog jezika za učenike osnovnih škola na državnom nivou LIDRANO. Već duže od 5 godina sudjeluje kao jedna od urednica u oblikovanju školskog lista "Krijesnice" koji je nagrađivan na državnom nivou LIDRANA. Aktivno se uključuje u školske projekte, kulturnu i javnu djelatnost škole, organizaciju izvođenja školskih i javnih priredaba.

Ciljana skupina polaznika: Razredna nastava i predmetna nastava

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC