Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
547KB

                                                 Realizacija m-učenja primjenom BYOD modela u osnovnoj školi

Mobilno učenje ili m-učenje omogućava moderan način podrške procesima učenja putem mobilnih uređaja, a jedan od poznatih načina realizacije m-učenja je uvođenje BYOD modela na nastavi. Unatoč relativno dobroj samoprocjeni osposobljenosti za korištenje mobilnih uređaja, učitelji uglavnom iskazuju negativan stav prema korištenju mobitela u obrazovanju, smatrajući da on bitno ne pridonosi kvaliteti nastavnog procesa. Istraživanje za potrebe ovog rada provedeno je u ožujku 2018/2019. na I. i III. OŠ Varaždin, a njegov je cilj bio ispitati stavove i preferencije učenika osnovnih škola o korištenju mobitela u sklopu nastavnog procesa. Od ukupnog broja ispitanika (N = 401), njih čak 65,69% tvrdi da im je nastava zanimljivija kada smiju koristiti svoj mobilni uređaj, iako 14,37% učenika ne smije koristiti mobitel za potrebe nastave. Također, rezultati istraživanja pokazuju da većina ispitanika (70,38%) želi da više učitelja primjenjuje BYOD model na nastavi, dok to ne želi svega 4,99% ispitanika.

Autor(i):

mr.sc. Tamara Ređep; I. Osnovna škola Varaždin

Mr.sc. Tamara Ređep na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin diplomirala je 2001. godine (smjer Informacijski sustavi), 2009. godine završila je poslijediplomski znanstveni studij iz Menadžmenta poslovnih sustava i stekla akademski stupanj magistra znanosti, a od 2019. godine na istom fakultetu je doktorandica poslijediplomskog doktorskog studija. Od 2001. radi kao učiteljica informatike u I. osnovnoj školi Varaždin. U zvanje učitelj savjetnik napredovala je 2017. godine. U razdoblju od 2015. – 2016. godine bila je članica stručne radne skupine za izradu prijedloga za tehničko i informatičko područje kurikuluma u Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Redovito sudjeluje u izvođenju radionica Centra izvrsnosti iz informatike za osnovne škole Varaždinske županije. Koautorica je pojedinih obrazovnih sadržaja za Digitalnu akademiju (Algebra junior) te nekoliko stručnih radova vezanih uz unapređenje kvalitete nastavnog procesa primjenom IKT-a.

Tomislav Leček; III. Osnovna škola Varaždin

Nakon završetka studija na Fakultetu organizacije i informatike, smjer Informacijski sustavi zapošljava se u III. osnovnoj školi Varaždin gdje radi već 18 godina. Tijekom 2019. postaje učitelj-savjetnik. Osim obrazovanja u osnovnoj školi radi kao voditelj smjera web i grafički dizajner u školi za obrazovanje odraslih, Ivora - škola informatike gdje je autor nastavnih materija i skripti. Niz godina sudjeluje u radu Centra izvrsnosti informatike Varaždinske županije.

dr. sc. Tea Pavičić Zajec; I. Osnovna škola Varaždin

Tea Pavičić Zajec rođena je 31. srpnja 1986. godine u Varaždin. Osnovnu školu i Gimnaziju pohađala je u Varaždinu te maturirala s odličnim uspjehom. Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2010. godine, završila je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, modul informatika, položila sve propisane ispite, udovoljila svim drugim propisanim obvezama i stekla akademski naziv magistra primarnog obrazovanja (mag. paed.). Godine 2012. upisuje doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje na brojnim konferencijama, objavljuje znanstvene i stručne radove, a kao školski projektni koordinator radi na Erasmus projektima i projektima financiranim od strane Europske unije. Kao jedina predstavnica iz Hrvatske, 2012. godine, sudjelovala je na međunarodnom stručnom usavršavanju Erasmus mobilnosti u Španjolskoj na temu korištenja tableta u nastavi, a 2015. godine prisustvovala međunarodnom usavršavanju Erasmus KA1 - primjena teorija učenja pri izradi digitalnih obrazovnih materijala. U ožujku 2017. sudjelovala je na međunarodnoj edukaciji U Španjolskoj na temu igrifikacije i učenja kroz igru u nastavi. Stečena znanja primijenila je u I. osnovnoj školi Varaždin u kojoj radi koristeći tablete u nastavi kao pomoćno nastavno sredstvo. Sudjelovala je na brojnim edukacijama i međunarodnim usavršavanjima vezanim uz korištenje IKT-a. Doktorirala je u travnju 2017. godine na temi „Učinkovitost korištenja informacijsko - komunikacijske tehnologije u nastavi matematike nižih razreda osnovne škole“ a u prosincu iste godine stekla naziv voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Trenutno radi na pet Erasmus projekata te surađuje s partnerima iz Slovenije, Švedske, Italije, Španjolske, Poljske, Grčke i Austrije.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC