Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
14.4MB

                                                 Procesi u obrazovanju za poticanje inovativnosti

Autori kroz projekte i aktivnosti rade na suvremenim načinima obrazovanja, te razvijaju i vlastite metode s namjerom unaprjeđenja i inoviranja obrazovanja, ali i s ciljem razvoja obrazovanja za poticanje inovativnosti. Dio tih aktivnosti predstavljaju praktične radionice zasnovane na dizajn promišljanju u sprezi sa praktičnim radom. U sveopćem favoriziranju STEM obrazovanja, uključuje se razvoj samo jedne polutke mozga, one racionalne. To otvara opasnost zapuštanja vještina koje uključuju drugu polutku mozga, onu emocionalnu. Njegovanjem vještina koje proizlaze iz emocija, a bar polovica tih vještina očekuje se u vještinama za 2020, moguće je kroz razmišljanje o STEAM obrazovanju.

U sklopu Obzor 2020 projekta DOIT-Europe, radi se na razvoju poduzetničkih vještina mladih socialnih inovatora u otvorenom i digitalnom svijetu, a procesi i rezultati tih aktivnosti biti će integralni dio ove radionice.

Autor(i):

Roberto Vdović; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Roberto Vdović, poduzetnik, docent na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik udruge FabLab. Od 2005. bavi se mogućnostima primjene aditivnih tehnologija u dizajnu, arhitekturi i graditeljstvu na Arhitektonskom fakultetu, kao proširenje već postojećih interesa za 3D modeliranje i vizualizaciju pomoću računalu. Od 2010. istražuje primjene digitalne proizvodnje u arhitekturi, a 2011. kao jedan od pionira primjene stolnih 3D printera u Hrvatskoj izrađuje stolni 3D printer zasnovan na RepRap projektu za svoje studente. Po uzoru na prvi FabLab na MIT-u, 2012. inicira pokretanje FabLab u Zagrebu, prvog u Hrvatskoj i regiji, koji je 2013. službeno registriran kao udruga za promicanje digitalne proizvodnje. Od 2016. vodi projekte Make-IT (Obzor 2020), FabLabNet (InterReg CE), te DOIT (Obzor 2020) u ime partnera u Hrvatskoj. Međunarodna iskustva prenosi i na lokalne inicijative FabLaba, "Stvori u školi", aktivnosti usmjerene edukaciji, "Pruži ruku", aktivnosti usmjerene lokalnoj zajednici i osobama s posebnim potrebama, te aktivnosti vezane uz poticanje poduzetništva "Do local, go global". Vjeruje u kreativni potencijal mladih zasnovan na novim digitalnim tehnologijama, projektnom promišljanju i unapređenju STE[A]M vještina.

Morana Pap; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr.sc. Morana Pap, dipl.ing.arh., rođena je 1984. godine u Zagrebu. Usporedno s osnovnom školom, završava i osnovnu školu za ritmiku i ples, te osnovnu glazbenu školu. Nakon što je s odličnim uspjehom 2002. godine završila zagrebačku XV. gimnaziju, upisuje Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirala 2010. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade 2008. godine. Od 2010. godine radi kao asistent na Katedri za arhitektonsko projektiranje pri Kabinetu za primjenu računala (CadLab Af) na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2019. obranila je doktorski rad pod naslovom „Prostorno-funkcionalni model studentskog doma u kontekstu sveučilišnog kampusa“ čime je stekla naziv doktorice znanosti u području tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam. Osim podučavanja na kolegijima vezanim za primjenu računala u arhitekturi i urbanizmu, također je angažirana kao istraživač na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, od kojih je dio završen, dio u tijeku, a dio u pripremi. Njezino područje interesa su nove tehnologije i njihova primjena u arhitekturi i urbanizmu, te dizajnu, kao i istraživanje veze između područja medicine, glazbe, matematike i arhitekture. Koautorica je nekoliko znanstvenih radova, sudjelovala je na nekoliko međunarodnih konferencija i na radionicama. Kao arhitektica angažirana je na nekoliko urbanističkih i arhitektonskih projekata, te je sudjelovala na domaćim i međunarodnim arhitektonskim natječajima. Članica je Društva Arhitekata Zagreba. Aktivno sudjeluje u radu udruge Fablab Zagreb od njezinog osnivanja 2013. godine.

Krešimir Čanić; FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije

Krešimir Čanić aktivno se bavi popularizacijom prirodnih znanosti i jedan je od voditelja projekta «Mala meteorološka radionica» (www.malameteo.com), te koautor knjige pokusa za djecu od 8 do 12 godina „Mali meteorolog“. Vodio je znanstveno popularne radionice za djecu i mlade na Festivalu znanosti, Meteorološkim izazovima, Noći istraživača, Ljetnoj tvornici znanosti, smotrama klubova mladih tehničara Grada Zagreba, kampu izviđača Burnjak i Domu crvenog križa Novi Vinodolski. Autor i voditelj je mnogih znanstveno popularnih događanja i radionica kao što su: Zvuk, Mali prirodoslovac, Moje dijete kockar, Struja struji, Tajne šifre i pisma, Mali istraživač, Kratka povijest tajnih šifri i pisama... Kao jedan od programskih voditelja Znanstvenog piknika sudjeluje u osmišljavanju i vođenju više znanstveno popularnih predstavljanja hrvatske na međunarodnim događanjima. Autor je znanstvene instalacije „Najveće Newtonovo njihalo u SE EU“. Sudjeluje u edukaciji osnovnoškolskih učitelja i profesora u sklopu stručnih aktiva iz područja meteorologije i klimatologije. U svojim aktivnostima Krešimir potiče mlade da primjećuju svakodnevne životne situacije oko sebe, te ih potiče na reagiranje, a ne pasivno promatranje, želi im pomoći da izraze svoje stavove i mišljenja. Jedan je od osnivača Mreže popularizatora znanosti. Krešimir je i aktivni član udruga Hrvatsko meteorološko društvo, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, Mehatronik i Otvorene računalne radionice. Savjetnik je Tehničkog muzeja Nikola Tesla za područje popularizacije znanosti, te Školske knjige za EU projekte iz područja obrazovanja. Za svoj rad nagrađen je 2015. godine godišnjom nagradom tehničke kulture „Faust Vrančić“. Od 2017. godine član je Savjeta za razvoj civilnog društva vlade RH iz područja Tehničke kulture.

Tina Marković; Hrvatska akademska istraživačka mreža - CARNET

Tina Marković radi na mjestu voditeljice Centara potpore u CARNET-u. Posjeduje višegodišnje iskustvo u vođenju europskih projekata te u provođenju projektnih aktivnosti koje imaju za cilj popularizirati primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju te integraciju inovativnih metoda u učenju i poučavanju. Zadnje dvije godine vodi projekt Scientix kojem je cilj popularizacija prirodoslovnih predmeta kod nastavnika osnovnih i srednjih škola te stvaranje zajednice praktičara svih STEM nastavnika u zemljama članicama EU. U sklopu tog projekta organizira radionice, fokus grupe za nastavnike te različite druge oblike grupnog rada koji doprinose razmjeni ideja i iskustava te širenju informacija. Kroz pilot projekt e-Škole sudjelovala je u dijelu koji se bavio opremanjem Regionalnih obrazovnih centara (ROC) u pet škola uključenih u pilot projekt. Članica je i programskog odbora Znanstvenog piknika u kojem CARNET sudjeluje od 2015. godine kao jedan od organizatora. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Poslovna informatika. Završila je CARNET-ovu E-learning akademiju i stekla licencu projektnog menadžera.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: nije potrebno

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC