Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »

                                                 Nearpod, međupredmetne teme i nastavne aktivnosti

Niste sigurni želite li u svojoj nastavi koristiti prezentaciju, možda biste koristili i još neki digitalni alat primjerice za kviz, diskusiju, a razmišljate i o prikazivanju kratkog videa? Zapravo, željeli biste aktivnije uključiti učenike u nastavu, a niste sigurni na koji način uklopiti različite alate u jedan nastavni sat? Jednostavno je jer vam je dovoljan samo jedan digitalni alat - Nearpod! Ovaj digitalni alat omogućuje vam izradu sadržaja u kojeg možete uvrstiti prezentaciju, kviz, diskusiju, video, dokumente i razne druge vrste sadržaja. Ističe se i kod primjene u nastavi u kojoj učenici rade na zasebnim uređajima, dok učitelj pokreće sadržaj na svom uređaju i primjerice dobiva povratnu informaciju o uspješnosti rješavanja kviza. Polaznici radionice naučit će ključne funkcionalnosti Nearpoda u kojem će izraditi digitalni sadržaj. Osmislit će kako mogu obraditi neku međupredmetnu temu u nastavi svog predmeta uz Nearpod. Informirat će se o scenarijima poučavanja u kojima mogu pronaći primjere za primjenu digitalne tehnologije u nastavi

Autor(i):

Dora Jelaković; Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Dora Jelaković radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET kao suradnik u obrazovanju u Odjelu za podršku obrazovanju u Timu za web produkciju i strategiju. Diplomirala je Poslovnu ekonomiju i Marketing na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U CARNET-u radi u uredništvu Portala za škole (wwww.skole.hr). Radi i na razvoju i kreiranju različitih digitalnih obrazovnih sadržaja i materijala. Prethodno je radila kao Asistent u nastavi u Američkoj Internacionalnoj Školi u Zagrebu.

Vedrana Vojković Estatiev; Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Vedrana Vojković Estatiev zaposlena je na radnom mjestu specijalista u Odjelu za podršku obrazovanju u CARNET-u, gdje je između ostaloga sudjelovala u aktivnostima vezanima za pilot projekt e-Škole. Također je viši predavač engleskog jezika struke i vanjska suradnica Sveučilišta u Zagrebu. Nastavu izvodi i u online okruženju, te je akademske godine 2013./2014. osvojila nagradu za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju na Sveučilištu u Zagrebu kao autorica kolegija „Pisanje na engleskom jeziku“. Ima višegodišnje iskustvo u dizajnu i moderiranju online tečajeva. Diplomirala je anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je 15 godina predavala opći i poslovni engleski te engleski jezik struke odraslim polaznicima u školama stranih jezika.

Gordana Benat; Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Gordana Benat je voditelj projekata u CARNET-ovom odjelu za podršku obrazovanju. Diplomirala je Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na odsjecima za opću informatologiju i opću lingvistiku 2003. godine i trenutno je doktorand na odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta. U CARNET-u se bavi područjem primjene IKT-a u nastavi, specifičnije kreiranjem digitalnih obrazovnih materijala za učitelje, nastavnike i učenike, te istraživanjima primjene IKT-a u nastavi. Vodila je IPA projekt (2013. – 2015.) izrade međupredmetnog IKT kurikuluma i pripadajućih digitalnih obrazovnih materijala za prirodoslovne predmete, matematiku, povijest, geografiju, hrvatski jezik i engleski jezik za razrede od 5. do 8. osnovne škole. U pilot projektu e-Škole vodila je izradu scenarija poučavanja namijenjenih učiteljima i nastavnicima koji poučavaju prirodoslovne predmete i matematiku za 7. i 8. razred osnovne škole te 1. i 2. razred gimnazija općeg usmjerenja. Sudjelovala je u nizu projekata koji se bave razvojem digitalnih kompetencija učitelja i nastavnika.

Maja Quien; Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Maja Quien radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET kao specijalistica u Službi za podršku e-obrazovanju, a trenutno je angažirana na projektu e-Škole. Usmjerena je na primjenu digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu, osobito u školama. Radi na obrazovanju školskih djelatnika, osobito e-obrazovanju, kao i na razvoju raznih digitalnih sadržaja koji su podrška primjeni tehnologije u školi. Držala je niz radionica i webinara o primjeni tehnologije u obrazovanju te je urednica nekoliko online tečaja. Prethodno je radila je kao nastavnica u dvije srednje strukovne škole u Splitu i u Zagrebu. Također je radila na raznim projektima u području obrazovanja od kojih se ističe CARNET-ov projekt Inspiring Science Education (ISE) koji je uključio više od 450 škola iz RH. Završila je preddiplomski i diplomski studij sociologije istraživačko-metodološkog usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu. Doktorandica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je u koautorstvu četiri istraživačke studije kao i desetak radova za različite znanstveno-stručne skupove.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Osnovno poznavanje rada na računalu i pretrage interneta. Poželjno je osnovno poznavanje alata za uređivanje prezentacija npr. PowerPoint. Sučelje je digitalnog alata Nearpod na engleskom jeziku pa je poželjno njegovo početno poznavanje, a predavačice će u ovome pomoći polaznicima.

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC