Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
108KB

                                                 Proširena stvarnost u učionici i izvan nje

Bez pisanja koda, već samo primjenjujući tehniku povuci-spusti pri kombiniranju scena i blokova, polaznici radionice će u web aplikaciji Metaverse Studio stvoriti vlastita “interaktivna iskustva” proširene stvarnosti (AR) koje će kasnije oživjeti u mobilnoj aplikaciji Metaverse. Svoje novo stečeno znanje moći će primijeniti na nastavi tako da svojim uradcima nastavne sadržaje učine učenicima zanimljivijima ili pak da svoje znanje prenesu na njih kako bi i oni postali kreatori svojih interaktivnih iskustva proširene stvarnosti.

Autor(i):

mr.sc. Tamara Ređep; I. Osnovna škola Varaždin

Mr.sc. Tamara Ređep na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin diplomirala je 2001. godine (smjer Informacijski sustavi), 2009. godine završila je poslijediplomski znanstveni studij iz Menadžmenta poslovnih sustava i stekla akademski stupanj magistra znanosti, a od 2019. godine na istom fakultetu je doktorandica poslijediplomskog doktorskog studija. Od 2001. radi kao učiteljica informatike u I. osnovnoj školi Varaždin. U zvanje učitelj savjetnik napredovala je 2017. godine. U razdoblju od 2015. – 2016. godine bila je članica stručne radne skupine za izradu prijedloga za tehničko i informatičko područje kurikuluma u Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Redovito sudjeluje u izvođenju radionica Centra izvrsnosti iz informatike za osnovne škole Varaždinske županije. Koautorica je pojedinih obrazovnih sadržaja za Digitalnu akademiju (Algebra junior) te nekoliko stručnih radova vezanih uz unapređenje kvalitete nastavnog procesa primjenom IKT-a.

Tomislav Leček; III. Osnovna škola Varaždin

Nakon završetka studija na Fakultetu organizacije i informatike, smjer Informacijski sustavi zapošljava se u III. osnovnoj školi Varaždin gdje radi već 18 godina. Tijekom 2019. postaje učitelj-savjetnik. Osim obrazovanja u osnovnoj školi radi kao voditelj smjera web i grafički dizajner u školi za obrazovanje odraslih, Ivora - škola informatike gdje je autor nastavnih materija i skripti. Niz godina sudjeluje u radu Centra izvrsnosti informatike Varaždinske županije.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Osnovna znanja uporabe računala, uporaba interneta, instalacija programa na pametne telefone (smartphone)

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC