Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.6MB

                                                 Kako postati digitalni građanin

Na ovoj će radionici biti predstavljen pojam obrazovanja o digitalnom građanstvu osmišljen u sklopu istoimenog projekta Vijeća Europe. Polaznici će kroz grupni rad raspravljati o pojmu digitalnog građanstva i njegovih 10 domena. Saznat će što svaka domena podrazumijeva, te kako mogu potaknuti razvoj pojedinih domena u razredu, tj. u radu s učenicima.

Autor(i):

Vedrana Vojković Estatiev; CARNET

Vedrana Vojković Estatiev zaposlena je na radnom mjestu specijalista u Odjelu za podršku obrazovanju u CARNET-u, gdje je između ostaloga sudjelovala u aktivnostima vezanima za pilot projekt e-Škole. Također je viši predavač engleskog jezika struke i vanjska suradnica Sveučilišta u Zagrebu. Nastavu izvodi i u online okruženju, te je akademske godine 2013./2014. osvojila nagradu za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju na Sveučilištu u Zagrebu kao autorica kolegija „Pisanje na engleskom jeziku“. Ima višegodišnje iskustvo u dizajnu i moderiranju online tečajeva. Diplomirala je anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je 15 godina predavala opći i poslovni engleski te engleski jezik struke odraslim polaznicima u školama stranih jezika.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Nisu potrebna predznanja

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC