Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »

                                                 (Po)uči na digitalni način

Dostupnost tehnologije u raznim oblicima može doprinijeti transformaciji obrazovanja i podići poučavanje i učenje na digitalnu razinu. Istovremeno, pred učiteljima je izazov kako na suvremen i metodički prikladan način primijeniti digitalnu tehnologiju u nastavi. Bogatstvo dostupnih digitalnih obrazovnih materijala pred učitelje postavlja zahtjevna pitanja. Koje digitalne obrazovne sadržaje koristiti, gdje ih pronaći? Kako odabrati najbolje digitalne obrazovne materijale za svoje učenike?

Ako ste u potrazi za novim idejama primjene digitalne tehnologije te digitalnim obrazovnim sadržajima prikladnim vašim učenicima pridružite nam se na interaktivnom izlaganju koje će vam pokazati put kroz izazove u potrazi za digitalnim obrazovnim sadržajima prikladnim za učenike osnovnih i srednjih škola te idejama za primjenu digitalne tehnologije u suvremenoj nastavi.

Zajedno s nama istražite svijet digitalnih obrazovnih sadržaja!

Autor(i):

Gordana Benat; CARNET

Gordana Benat je voditelj projekata u CARNET-ovom odjelu za podršku obrazovanju. Diplomirala je Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na odsjecima za opću informatologiju i opću lingvistiku 2003. godine i trenutno je doktorand na odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta. U CARNET-u se bavi područjem primjene IKT-a u nastavi, specifičnije kreiranjem digitalnih obrazovnih materijala za učitelje, nastavnike i učenike, te istraživanjima primjene IKT-a u nastavi. Vodila je IPA projekt (2013. – 2015.) izrade međupredmetnog IKT kurikuluma i pripadajućih digitalnih obrazovnih materijala za prirodoslovne predmete, matematiku, povijest, geografiju, hrvatski jezik i engleski jezik za razrede od 5. do 8. osnovne škole. U pilot projektu e-Škole vodila je izradu scenarija poučavanja namijenjenih učiteljima i nastavnicima koji poučavaju prirodoslovne predmete i matematiku za 7. i 8. razred osnovne škole te 1. i 2. razred gimnazija općeg usmjerenja. Sudjelovala je u nizu projekata koji se bave razvojem digitalnih kompetencija učitelja i nastavnika.

Ljerka Čulina; CARNET

Ljerka Čulina zaposlena je u CARNET-u od 2006. godine. U svom radu bavila se osmišljavanjem i vođenjem natjecanja namijenih učenicima i nastavnicama koja su za cilj imala potaknuti primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u učenju i poučavanju. Od 2007. godine radi kao urednica CARNET-ovog Portala za škole namijenjenog učenicima, nastavnicima i roditeljima. Sudjelovala je u nekoliko europskih obrazovnih projekata, a u pilot projektu e-Škole vodila je projekt razvoja e-lektira. Trenutno je angažirana na razvoju digitalnih obrazovnih sadržaj u okviru druge faze programa e-Škole.

Daria Jandrečić; CARNET

Daria Jandrečić zaposlena je na radnom mjestu suradnika u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju, gdje primarno radi na projektima razvoja i izrade digitalnih obrazovnih sadržaja. Dosadašnja radna iskustva stjecala je u civilnom sektoru, prvenstveno u području neformalnog obrazovanja mladih, kroz provedbu brojnih radionica na teme unaprjeđenja socijalnih kompetencija, podizanja svijesti i aktivne participacije u društvu, te na projektima mobilnosti mladih.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC