Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
4.4MB

                                                 Razvoj, praćenje i vrednovanje digitalnih kompetencija

Tema okruglog stola mogućnosti su razvoja i vrednovanja digitalnih kompetencija. Nastavnici, praktičari, znanstvenici i facilitatori s projekta CRISS (Demonstration of a Scalable and Cost-effective Cloud-based Digital Learning Infrastructure through the Certification of Digital Competences in Primary and Secondary schools) predstavit će svoja iskustva u radu s učenicima na platformi namijenjenoj razvijanju i vrednovanju digitalnih kompetencija. Platformu je razvio tim stručnjaka u sklopu projekta CRISS koji se financira iz okvirnog programa Europske Unije za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Osnovna svrha projekta razvoj je i implementacija platforme za stjecanje, vrednovanje i certificiranje digitalnih kompetencija učenika u osnovnim i srednjim školama. Platforma se testirala tijekom protekle školske godine (2018/2019) kroz masovni pilot s više od 490 škola, uključujući 25 400 učenika i 2290 nastavnika u nekoliko europskih zemalja. U Hrvatskoj je posredstvom CARNET-a sudjelovala 21 škola s preko 1000 učenika i oko 100 nastavnika u onsite pilotu te 33 škole u online pilotu, dok je Fakultet organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu bio odgovoran za provedbu znanstvenog dijela projekta.

Autor(i):

Kristina Posavec; CARNET

Kristina Posavec diplomirani je novinar pri Fakultetu političkih znanosti te diplomirani muzeolog pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2017. završila je poslijediplomski doktorski studiji informacijskih i komunikacijskih znanosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno radi kao vanjski suradnik u CARNET-u na projektu CRISS koji se financira iz programa Europske unije Obzor2020 te kao nositelj kolegija Informatika na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Dugi niz godina drži informatičke tečajeve te vodi radionice vezane za cjeloživotno obrazovanje odraslih na privatnim učilištima. Sustavno istražuje i objavljuje znanstvene i stručne radove za temu uloge IKT-a u obrazovanju i području rehabilitacije. Ujedno radi kao vanjski suradnik za art magazin Kontura gdje objavljuje recenzije, osvrte i reportaže iz područja umjetnosti i kulture.

Klara Bilić Meštrić; CARNET

Klara Bilić Meštrić zaposlena je kao poslijedoktorandica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije Akademski engleski i Jezik, moć i identitet. Trenutno je uključena u dva projekta: Erasmus plus - Učeće zajednice za mir (Learning Communities for Peace) kao stručnjak za akcijska istraživanja te u CARNET-ov projekt CRISS, koji se financira iz programa Eurospke unije Obzor2020, kao vanjski suradnik. Od 2015. do 2017. vodila je ESF projekt Promicanje višejezičnosti u Zadru: Etnojezični vitalitet zadarskih Arbanasa. Od 2011. do 2014. Sudjelovala je u EU projektu LUCIDE - Jezici u urbanim zajednicama gdje je proučavala jezičnu raznolikost i jezične politike grada Osijeka te u projektu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku Razvoj kreativnosti u cjeloživotnom obrazovanju nastavnika. Njezini istraživački interesi uključuju akcijska istraživanja u obrazovanju te odnose pojedinca i jezika u društvu i obrazovanju.

Igor Balaban; Fakultet organizacije i informatike

Igor Balaban je izvanredni profesor na FOI-u i voditelj Laboratorija za napredne tehnologije u e-učenju. Sudjelovao je u nekoliko europskih i nacionalnih projekata, koordinirao tri (LLP, Erasmus+) i lokalno koordinira projekt Horizon 2020. Autor je i koautor više od 30 znanstvenih i stručnih radova te surađuje s Zajedničkim istraživačkim centrom Europske komisije (JRC IPTS) kao vanjski stručnjak za DigComOrg i DigCompEdu okvire i SELFIE alat. Organizirao je i proveo desetke radionica, prezentirao na više od 20 konferencija, a na nekim od njih bio je i pozvani predavač. Također je recenzent za nekoliko uglednih časopisa kao što su Computers & Education, International Journal of ePortfolio i International Journal of Information Systems. Njegovo glavno područje interesa je učenje uz potporu tehnologije s posebnim naglaskom na prilagodljivost i personalizaciju u okruženju za učenje, te digitalnu transformaciju obrazovnih institucija. Također se bavi različitim aspektima procjene uspješne implementacije informacijskih sustava.

Jasmina Kljunić; Upravna škola Zagreb

Jasmina Kljunić diplomirala je na Fakultetu organizacije i informatike 2014. godine nakon čega radi kao nastavnica informatike u nekoliko škola. Trenutno je zaposlena kao nastavnica informatike u Upravnoj školi Zagreb. Predmet interesa joj je elektroničko i mobilno učenje, te utjecaj digitalnih tehnologija na razvoj mozga kod djece i mladih. 2015. godine na CECIIS konferenciji u Varaždinu objavila je i prezentirala znanstveni članak u koautorstvu s doc.dr.sc Dijanom Plantak Vukovac na temu „A Survey on Usage of Mobile Devices for Learning among Tertiary Students in Croatia“. Sudjelovala je u Erasmus + projektu pod nazivom „Digitalna škola“ u sklopu kojega u školi provodi razne aktivnosti i radionice za učenike, ali i nastavnike. Uključila se u europski projekt CRISS preko CARNEta kao partnera projekta, a svrha projekta je stjecanje i vrednovanje digitalnih kompetencija učenika. Bavi se volonterskim radom te je organizirala informatičke radionice za umirovljenike, sudjelovala u organizaciji i promociji kulturnih događanja i izradila web stranicu za dječji vrtić „Runolist“ iz Lepoglave. Članica je udruge Sound Report (promocija glazbene kulture) i filmske udruge Blank.

Marina Vukančić; Osnovna škola Ive Andrića

Marina Vukančić rođena 1973. godine u Vinkovcima. Završila je Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu. Radi u Osnovnoj školi Ive Andrića u Zagrebu, kao profesorica matematike. U slobodno vrijeme trči, vozi bicikl i otkriva nove alate za primjenu IKT-a u nastavi.

Ivan Kardum; Osnovna škola Horvati

Rođen je u Zadru, a živi i radi u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zadru diplomirao je hrvatski jezik i književnost. Zaposlen je u osnovnoj školi; osim redovnoga rada, bavi se: provedbom europskih projekata u školi, nastavnim metodama koje uključuju alate informacijsko-komunikacijske tehnologije i uspješnim mentoriranjem učenika u različitim izvannastavnim aktivnostima (film, kreativno pisanje, medijska pismenost i sl.).

Gordana Jugo; CARNET

Gordana Jugo je u CARNetu od 2002. godine gdje radi prvenstveno na području obrazovanja i podrške poučavateljima na svim obrazovnim razinama u primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju, trenutno na poziciji voditeljice Službe za obrazovne tehnologije. Ima diplomu Master of Educational Technology s kanadskog sveučilišta University of British Columbia. U projektu e-Škole bavi se razvojem sustava za digitalnu zrelost škola kao i razvojem digitalnih kompetencija korisnika. U posljednjih nekoliko godina sudjelovala je u nekoliko europskih obrazovnih projekata. Vodila je Comenius multilateralni projekt AMORES s motom «otkrivanje ljubavi (učenika) prema književnosti kroz digitalnu suradnju i kreativnost».

Promovira i implementira pozitivne trendove u e-učenju kao što su otvoreni obrazovni sadržaji (Otvoreni tečajevi @ Loomen) i sustavi otvorenog koda (Loomen). U siječnju 2014. uspješno je provela masovni otvoreni online tečaj za stručno usavršavanje nastavnog osoblja – Moodle MOOC. Iako ne može zamisliti život bez digitalne tehnologije, smatra da ona treba biti u službi čovjeka. Cjeloživotna je učenica koja podržava inovativne pristupe učenju i poučavanju usmjerenom na učenika.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC