Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
15.8MB

                                                 Kako biti službenik za zaštitu podataka u školi?

Radionica je prije svega namijenjana službenicima za zaštitu podataka, ali i ravnateljima kojima se želi podići svijest o obvezama osobe koja vodi brigu o zaštitu podataka u školi.

Kroz radionicu će se dati osnovne upute i predlošci kako bi trebale izgledati politike privatnosti, koje informacije treba i na koji način pružiti roditeljima, zaposlenicima škole pa i samoj djeci (kroz izradu tzv. brošura), za što je potrebno prikupljati privole, kako upravljati prikupljenim privolama, kako se mogu i u kojim rokovim ostvarivati prava na pristup podacima, brisanje i druga pitanja koja brinu obrazovni sustav primjerice objava fotografija, monografija i sl.

Autor(i):

Ivana Žiljak; 

Ivana Žiljak je diplomirani pravnik te kao viša savjetnica – specijalistica radi u Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Njezino područje rada usko je povezano sa praćenjem usklađenosti i primjenom propisa kojima je regulirano područje zaštite osobnih podataka što uključuje provedbu postupka po pritužbama i zahtjevima, davanje mišljenja, preporuka kao i provođenje savjetovanja i edukacija na raznim domaćim i međunarodnim konferencijama te sličnim događanjima za promicanje zaštite osobnih podataka. Kao predstavnik AZOP-a sudjeluje u radu Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB) kroz njegove stručne skupine. Jedan je od voditelja EU projekta T4DATA namijenjen obuci i educiranju službenika za zaštitu podataka u javnopravnim tijelima.

Osobno područje zanimanja i daljnjeg profesionalnog razvijanja joj je zaštita osobnih podataka s naglaskom na brzi tehnološki razvoj digitalnog tržišta osobito u području razvoja novih tehnologija.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC