Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
699KB

                                                 Javna nabava u provedbi projekata financiranih iz fondova EU

Ulaskom Republike Hrvatska u Europsku uniju, građanima i pravnim osobama Hrvatske kao zemlje članice, otvorila se mogućnost za korištenjem financijskih sredstva Europske unije. Europska unija financira različite vrste projekata i programa iz određenih područja, sukladno trenutnim europskim politikama. Pravnu osnovu za javnu nabavu čine: direktive o javnoj nabavi (EU razina), programska pravila vezana za pojedini program europske teritorijalne suradnje, nacionalna pravila - u Republici Hrvatskoj to je Zakon o javnoj nabavi i pripadajući podzakonski akti. Javljajući se na projekte, fizičke i pravne osobe Republike Hrvatske postaju korisnici sredstava iz EU fondova. Važnost ispravne primjene pravila o javnoj nabavi osnovna je postavka od koje svaki korisnik mora krenuti. Predavanje će ukratko obraditi sljedeće pojmove: općenito o EU fondovima, pravila javne nabave, postupci javne nabave s naglaskom na otvoreni postupak, najčešće pogreške koje se javljaju u primjeni odredaba ZJN 2016 te nepravilnosti i financijske korekcije koje donose posrednička tijela.

Autor(i):

Ivana Jelačić; CARNET

Ivana Jelačić je Voditeljica pravnih poslova u CARNET-u. Od 2001. godine radi na poslovima javne nabave. Ima bogato iskustvo u provedbi propisa iz područja javne nabave. Uključena je u planiranje, provedbu postupaka javnih nabava te sklapanje ugovora o javnoj nabavi, kako na pilot projektu, tako i u drugoj fazi programa e-Škole. Uz rad na projektu na poslovima nabave za cijelu ustanovu, obavlja i pravne poslove za potrebe cijele ustanove. Završila je Pravni fakultet u Zagrebu te Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Javna uprava pri Sveučilištu u Zagrebu.

Gabrijela Bagarić; CARNET

Gabrijela Bagarić je pravnica u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET. U drugoj fazi projekta e-Škole, kao i na pilot projektu, sudjeluje u provedbi svih postupaka javne nabave te je pravna podrška na projektu te posjeduje certifikat iz javne nabave. Prije CARNET-a iskustvo je stekla radeći u Državnom izbornom povjerenstvu i Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Mia Pavlica; CARNET

Mia Pavlica ima višegodišnje iskustvo u području pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, kao i postupaka javne nabave u sklopu istih. U CARNET-u je na poziciji stručnjakinje za javnu nabavu što uključuje pripremu postupaka javne nabave, cjelokupni proces provedbe postupka, kao i evaluacije, s naglaskom na nabave koje se provode u sklopu programa e-Škole.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC